Marek Kuchciński

Wicemarszałek Sejmu RP
Przewodniczący Rady Regionalnej
Prawa i Sprawiedliwości na Podkarpaciu

ozog

Stanisław Ożóg

Wiceprzewodniczący Rady Regionalnej
Prawa i Sprawiedliwości na Podkarpaciu

szlachta

Andrzej Szlachta

Sekretarz Rady Regionalnej
Prawa i Sprawiedliwości na Podkarpaciu

Szanowni Państwo! Kiedy w 2007 roku po raz kolejny uzyskaliśmy mandaty poselskie, nie spodziewaliśmy się, że przyjdzie nam pracować w tak dramatycznych okolicznościach. Kończąca się kadencja Sejmu była wyjątkowo trudna i dla Polski, i dla nas. 10 kwietnia 2010 r. wydarzyła się największa we współczesnej historii naszej Ojczyzny katastrofa, w której zginęła oficjalna delegacja Rzeczpospolitej pod przewodnictwem Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego, udająca się na uroczystości katyńskie. Polegli w niej także podkarpaccy parlamentarzyści – Grażyna Gęsicka, Stanisław Zając, Leszek Deptuła oraz generałowie Wojska Polskiego – Bronisław Kwiatkowski i Kazimierz Gilarski. O ich zasługach dla Polski będziemy pamiętać.

Odczuliśmy też ciężar pogłębiającego się kryzysu gospodarczego, który pogorszył sytuację materialną wielu podkarpackich rodzin. Szczególnie dotkliwe są rosnące koszty utrzymania. W ostatnich latach Podkarpacie było regularnie niszczone przez liczne klęski żywiołowe. Są to problemy, na które trzeba koniecznie znaleźć właściwe rozwiązanie.
W tym trudnym okresie mieliśmy możliwość wspierania województwa podkarpackiego poprzez pracę parlamentarną. W czasie poprzednich, dwuletnich rządów Prawa i Sprawiedliwości kierowaliśmy się zasadą równomiernego rozwoju Polski, wyjątkowo ważną dla Podkarpacia. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę obecnego rządu na narastające problemy ekonomiczne w takich sprawach, jak wzrost bezrobocia, głównie wśród ludzi młodych. Przed kilkoma laty, obniżając podatki i wspierając rodziny (m.in. pierwszym w niepodległej Polsce odpisem podatkowym na każde dziecko), rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego doprowadził do spadku bezrobocia w Polsce z 18% do 10%. Powstało wówczas ponad 1 milion 300 tysięcy nowych stałych miejsc pracy, a bezrobocie wśród ludzi młodych spadło poniżej 15%. Dzisiaj sięga 50%. Sprzeciwialiśmy się też zmniejszaniu inwestycji infrastrukturalnych. Te, które są obecnie prowadzone, w tym budowa dróg i obwodnic, zostały przygotowane i podjęte także jeszcze przez rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego. Wspieraliśmy uruchomienie specjalnego programu karpackiego, aby – we współpracy z naszymi sąsiadami – doprowadzić do rozwoju także polskiej części Karpat. Obecny rząd zrezygnował niestety m.in. z budowy przejścia granicznego w Malhowicach koło Przemyśla. Walczyliśmy o wyrównanie dopłat unijnych dla polskich rolników. Dzisiaj rząd z tego też zrezygnował. W swej pracy kierowaliśmy się przekonaniem, że są obszary, takie jak edukacja czy zdrowie, których nie wolno podporządkować regułom wolnego rynku. Państwo powinno zapewnić wszystkim rodzinom równe szanse kształcenia dzieci oraz poprawić sytuację w służbie zdrowia. Powinno też zdecydowanie walczyć z powracającą korupcją i zapewniać równe traktowanie wszystkich obywateli przez urzędy – także i samorządowe.

 Szanowni Państwo, dziękując za dotychczasową współpracę, wyrażamy głęboką nadzieję, że Sejm kolejnej, siódmej kadencji, który zostanie wybrany jesienią, będzie w stanie sprostać wyzwaniom stojącym przed Polską i nierozwiązanym dotychczas problemom mieszkańców Podkarpacia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.