To tytuł nowej serii wydawniczej „Biblioteki Kuriera Galicyjskiego”. Jest inicjatywą Przykarpackiego Państwowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka, „Kuriera Galicyjskiego”, Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Najnowszą publikację zaprezentowano podczas niedawnego V Polsko-Ukraińskiego Spotkania w Jaremczu na Ukrainie. „Stosunki polsko-ukraińskie dzisiaj: stan obecny i perspektywy” – to temat przewodni tegorocznego międzynarodowego forum intelektualistów, w którym uczestniczyli m.in. historycy, socjolodzy, etnolodzy, etnografowie, politolodzy, filozofowie oraz dziennikarze i publicyści zajmujący się problematyką stosunków polsko-ukraińskich. Jego organizatorami od lat są: Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Wasyla Stefanyka oraz redakcja gazety „Kurier Galicyjski”. Inicjatywę wspiera Konsulat Generalny RP we Lwowie oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Zamiarem inicjatorów nowego wydawnictwa książkowego jest stworzenie platformy dla prezentacji dorobku naukowego badaczom bilateralnych relacji polsko-ukraińskich. Oddawane do rąk Czytelników tomy (I-III) są efektem pracy historyków, socjologów, filozofów, politologów oraz publicystów zajmujących się problematyką stosunków polsko-ukraińskich” – czytamy w słowie wstępnym publikacji „Od ugody hadziackiej do Unii Europejskiej”.

Książki zostały złożone i przygotowane przez redakcję „Kuriera Galicyjskiego” a wydrukowane w Wydawnictwie Uniwersytetu Rzeszowskiego, dzięki wsparciu wielu osób i instytucji, m.in. Zarządowi Województwa Podkarpackiego, Powiatowi Sanockiemu, PGNiG Oddział w Sanoku.

Pierwszy tom nosi tytuł Wolni z wolnymi, równi z równymi, zacni z zacnymi…”, drugi „Reset czy kontynuacja”, a trzeci „Polsko-ukraińskie strategiczne partnerstwo: realia i perspektywy”. Każdy tom składa się z dwóch części: zasadniczej i varia. W tej ostatniej zamieszczone zostały różnorodne opracowania polskich i ukraińskich badaczy. Są to materiały ukazujące inne obszary zainteresowań naukowych oraz przedstawiające zmieniające się społeczeństwo po obu stronach granicy oraz problemy moralnoetyczne, które współczesny Polak i Ukrainiec musi rozstrzygać w dobie relatywizmu wartości.

Trudu redagowania podjęli się: Adam Kulczycki, Igor Gurak, Iwona Słota, Mirosław Rowicki i Oleg Boryniak. Natomiast recenzentami są: prof. dr hab. Petro Fedorczak i prof. dr hab. Jurij Makarow.

Zainteresowani publikacją proszeni są o ewentualny kontakt z red. Adamem Kulczyckim; e-mail: mediapresse@wp.pl

 

KsiazkaCzawagajar 1 20120926 2064099725

Na zdjęciu redaktorzy tomu: Mirosław Rowicki (z lewej) i Adam Kulczycki prezentują trzytomową publikację „Od ugody hadziackiej do Unii Europejskiej” podczas niedawnego V Polsko-Ukraińskiego Spotkania w Jaremczu na Ukrainie.

Fot. Konstanty Czawaga

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.