Na Uniwersytecie Rzeszowskim zainaugurowano kolejny (2012/2013) Rok Akademicki. Uroczysta Inauguracja odbyła się w poniedziałek 1 października. Gościem honorowym, który wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Wielki Wybuch czyli początek Wszechświata” był ks. prof. Michał Heller. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Kościele Akademickim, której przewodniczył Biskup Rzeszowski Kazimierz Górny. Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie – ks. dr hab. Jacenty Mastej w homilii zwrócił uwagę na misję Uniwersytetu, który ma kształcić młodzież, prowadzić badania naukowe, ale przede wszystkim propagować pozytywne wartości. Wykładowca akademicki ma dążyć do doskonałości, którą jest odkrywanie i głoszenie prawdy w miłości.

Nowy Akademicki Uniwersytet Rzeszowski rozpoczyna z nowymi władzami. Nowy rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko, w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie nowych inwestycji w przyszłej pracy UR. Jednym z głównych punktów uroczystości była immatrykulacja studentów I roku, którzy nie kryli obaw, niepokoju, ale i radości z rozpoczynającego się kolejnego etapu ich życia. Wszystkim studentom i wykładowcom Uniwersytetu Rzeszowskiego „Gazeta Parlamentarna” życzy owocnego kolejnego roku akademickiego.

Na Uniwersytecie Rzeszowskim studiuje na studiach dziennych i zaocznych studiuje ponad 20 tys. żaków. Obecnie Uniwersytet Rzeszowski posiada 11 wydziałów oraz Międzywydziałowy Instytut Filozofii.

Fot. Elżbieta Wójcikiewicz

Więcej zdjęć na: http://www.univ.rzeszow.pl/uniwersytet/kalendarz-wydarzen/5238,inauguracja-roku-akademickiego-20122013.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.