Dobry przykład wzmacniania współpracy środowiska naukowego z administracją samorządową. 

Wspólnie dla rynku pracy

W czwartek (22 listopada) w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego podpisano porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Obie strony zobowiązały się do rozwijania współdziałania, które zostało zapoczątkowane, m.in. organizacją niedawnej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Przemiany na rynku pracy w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym”.

Podpisane sygnowali ks. dr prof. hab. Witold Jedynak – dyrektor Instytutu Socjologii UR oraz Konrad Fijołek – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Współpraca pomiędzy instytucjami będzie polegać na realizacji wspólnych badań społecznych, pogłębianiu wiedzy o rynku pracy w regionie i procesach na nim występujących oraz organizacji konferencji naukowych poświęconych tematyce rynku pracy, a także pomocy w prowadzeniu praktyk studenckich. Te ostanie przyczynią się do doskonalenia umiejętności praktycznego stosowania wiedzy nabytej w toku studiów przez studentów Instytutu Socjologii.

Dr Kotarski-IMG 2397

Uczestniczący w spotkaniu dr Hubert Kotarski, zastępca dyrektora Instytutu Socjologii, inicjator zapoczątkowanej współpracy, zwrócił uwagę, że współdziałania i kooperacja odbywają się w dobrej atmosferze wzajemnego zrozumienia, które jest możliwe ze względu na zakres merytoryczny działań Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy oraz socjologiczne wykształcenie pracowników Wydziału Informacji Statystycznej i Analiz WUP.

Potwierdzają to wcześniejsze doświadczenia związane z organizacją specjalnych zajęć dla studentów dotyczących rynku pracy. Fakty te przywołał w swoim wystąpieniu Daniel Szydło, kierownik Wydziału Informacji Statystycznej i Analiz WUP. Ważnym elementem współpracy jest także rozwój współdziałania w zakresie praktycznego przygotowania studentów. Doświadczenie, które studenci Instytutu Socjologii mogą nabywać w instytucji inicjującej i realizującej badania, stanowić będzie dla nich kapitał początkowy, tak wymagany przez pracodawców.

– Bardzo cenimy sobie dotychczasową współpracę z interesariuszem zewnętrznym, jakim jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Z naszej strony oferujemy wsparcie lokalowe, sprzętowe i merytoryczne w działaniach badawczych Samorządu Województwa i Wojewódzkiego Urzędu Pracy, oddając Państwu do dyspozycji nowoczesną pracownię FGI – fokusownię oraz pracownię do prowadzenia badań metodą CATI – powiedział dyrektor Instytutu Socjologii UR ks. prof. dr hab. Witold Jedynak.

Z kolei Konrad Fijołek, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, nie ukrywał radości z jakości i charakteru współpracy, wiążąc z jej efektami duże nadzieje. Wskazał jednocześnie na zainteresowanie Marszałka Województwa Podkarpackiego, Mirosława Karapyty działaniami wzmacniającymi współpracę środowiska naukowego z administracją samorządową.

W pracowniach-IMG 2424Goszczącej w Instytucie Socjologii delegacji WUP zaprezentowano potencjał Instytutu w obszarze prowadzenia badań. Goście zwiedzili wspomniane wyżej nowoczesne pracownie wyposażone za środki unijne w ramach programu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu”.

Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat możliwości wynikających z połączenia sił Instytutu i WUP. Dyrekcji obu instytucji towarzyszy świadomość, że „połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”. Ta maksyma Henry’ego Forda zapisana na kartach porozumienia przypomina o tym, że to właśnie wspólna praca jest esencją tego typu wydarzeń.

Fot. Sławomir Wilk

Autor: Adam Kulczycki

W materiale wykorzystano informacje ze strony internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie i Instytutu Socjologii UR.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.