W niedzielę, 27 stycznia, w Rzeszowie, podobnie jak w wielu miejscowościach w Polsce i na świecie, obchodzono Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu.

Cmentarz Ambrozowicz-Gajda

Został on ustanowiony rezolucją 60/7 przyjętą przez Ogólne Zgromadzenie ONZ 1 listopada 2005 roku celem uczczenia ofiar pomordowanych przez reżim hitlerowski. Dzień obchodów wyznaczono na 27 stycznia, ponieważ właśnie 27 stycznia 1945 roku został wyzwolony obóz Auschwitz- Birkenau.

Sala Senatu

W Rzeszowie Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu był obchodzony już po raz piąty. Inicjatorem i głównym organizator projektu jest prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec, kierownik Pracowni Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Modlitwa na Cmentarzu-2

Uczczenie pamięci ofiar Shoah (Szoa) rozpoczęło się modlitwą na cmentarzu żydowskim przy ulicy Rejtana. Modlitwie za zmarłych przewodniczył rabin Shalom Stambler z Chabad Lubavitch Polska w asyście ks. dr Marka Dzika, prorektora Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

Cmentarz-Prezydent

Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca reprezentował jego zastępca wiceprezydent Roman Holzer (składa wiązankę kwiatów w asyście funkcjonariusza Straży Miejskiej).

Prorekto prof. dr hab. Sylwester CzopekZ ramienia władz Uniwersytetu Rzeszowskiego (JM Rektora prof. dr hab. Aleksandra Bobko) w uroczystościach uczestniczył prorektor ds. nauki prof. dr hab. Sylwester Czopek (na zdjęciu drugi od prawej).

W drodze na Cmentarz

Na rzeszowskie obchody z Izraela przybyła Lucia Retman, Żydówka z Leżajska, obecnie mieszkanka Hajfy. Ukrywała się z rodziną u Zofii Pomorskiej w Lubaczowie, która jej i jej siostrze załatwiła fałszywe polskie dokumenty. Zofia Pomorska za okazaną pomoc otrzymała pośmiertnie 21.06.2009 roku medal Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Obrady w sali senatu-

Po modlitwie na cmentarzu w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się dyskusja panelowa, zatytułowana: „Stosunki polsko- żydowskie z perspektywy Uratowanych i Ratujących w czasie Holocaustu.” Swoją historię cudownego ocalenia z Holocaustu opowiedziały dwie Żydówki: wspomniana wyżej Lucia Retman oraz Judit Elkin pochodząca spod Przeworska. Ta ostatnia ocalała, bo po wybuchu wojny jej rodzice uciekli przed Niemcami do Rosji. Zginęło ponad 50 członków jej bliższej i dalszej rodziny. Z kolei Lucia Retman przeżyła wojnę dzięki wspomnianej wyżej Zofii Pomorskiej z Lubaczowa, która jej i jej siostrze załatwiła fałszywe polskie dokumenty.

Po popołudniu w Kościele Farnym uczestnicy obchodów i mieszkańcy Rzeszowa zgromadzili się na nabożeństwie Słowa Bożego nawiązującego do Dnia Judaizmu w Kościele katolickim, któremu przewodniczył proboszcz rzeszowskiej fary ks. prałat Jan Szczupak. Profesor Wacław Wierzbieniec wspólnie z Lucią Retman, Judit Elkin i red. Markiem Czarnotą odczytali nazwiska Polaków z Rzeszowszczyzny zamordowanych za pomoc niesioną Żydom oraz Żydów, którzy ponieśli śmierć wraz z nimi. Szacuje się, że w południowo-wschodniej Polsce w ratowanie Żydów zaangażowanych było około 1600 osób. Wielu, jak 9-osobowa rodzina Ulmów z Markowej, za udzieloną pomoc zapłaciło najwyższą cenę.

Współorganizatorami obchodów byli: Zakład Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Urząd Miasta Rzeszowa i Diecezja Rzeszowska.

Dr Adam Kulczycki dr Mieczysaw Janowski

Relacje z obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu dostępne są na: http://wyslijto.pl/plik/99bn1l1ymo (http://wyslijto.pl/upload_success/99bn1l1ymo), http://wyslijto.pl/plik/9be7yyx2uk (http://wyslijto.pl/upload_success/9be7yyx2uk), http://wyslijto.pl/plik/koueybgaji (http://wyslijto.pl/upload_success/koueybgaji), http://wyslijto.pl/plik/dh56esu5fl (http://wyslijto.pl/upload_success/dh56esu5fl), http://wyslijto.pl/plik/f2scn7yrb0 (http://wyslijto.pl/upload_success/f2scn7yrb0).

Fot. Elżbieta Wójcikiewicz (Uniwersytet Rzeszowski)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.