Brytyjski socjolog Anthony Giddens uważa, socjologia to nauka socjologicznego myślenia, polega na ćwiczeniu wyobraźni. A wyobraźnia socjologiczna pozwala nam dostrzec, że wiele zdarzeń, na pozór dotyczących tylko jednostki, w rzeczywistości odzwierciedla szersze kwestie. Z kolei amerykański socjolog Peter L. Berger, jest zdania, że socjolog to osoba intensywnie, stale, bezczelnie, zainteresowana poczynaniami ludzi. Socjolog zajmuje się sprawami, które inni uważają za zbyt uświęcone bądź też wstrętne, by poddać je obiektywnemu badaniu. A jeszcze trafniej ujmuje zawód socjologa, gdy stwierdza: „Socjolog jest szpiegiem. Jego zadanie stanowi jak najściślejsze meldowanie o pewnym społecznym terenie. To inni – bądź on sam, lecz już nie w roli socjologa – będą musieli decydować, jakich posunięć należy na tym terenie dokonać” (Peter L. Berger, „Zaproszenie do socjologii”, Warszawa 2002).

Bycie szpiegiem to bardzo interesujące, ale także odpowiedzialne zadanie. W ponowoczesnym świecie najważniejsza wydaje się być wiedza i sposób jej przekazywania.  Kto ma wiedzę, jest dysponentem informacji, ten rządzi światem.

Socjologia zajmuje się zjawiskami i procesami zachodzącymi w społeczeństwie, w społecznościach lokalnych czy wreszcie w małych grupach. Obiektem jej zainteresowania są zarówno trwałe struktury, jak i przemiany zachodzące w społeczeństwie. Studia socjologiczne dają absolwentowi umiejętności prowadzenia badań społecznych, rozumienia mechanizmów postępowania ludzi w różnych sytuacjach, zdolność wyjaśniania procesów społecznych, ale także znajomość specjalistycznych programów komputerowych i języków obcych.

Socjolog umie dostrzec to, co dzieje się za kulisami życia społecznego.  Aby wiedzieć więcej potrzeba odkrywać to, co jest niedostrzegalne lub intencjonalnie skrywane przed opinią publiczną. Socjolog z uporem szpiega odkrywa patologie, niejawne sieci powiązań, ukryte grupy interesów, niektóre nieformalne instytucje, a także systemową przemoc i mechanizmy manipulacji życiem społecznym.

            IMG 2963Tych, których interesuje takie spojrzenie na rzeczywistość społeczną, zapraszamy do studiowania socjologii w Instytucie Socjologii UR. Jako nieliczni w kraju posiadamy nowoczesne pracownie badań społecznych techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (Computer Assisted Telephone Interviewing – CATI)[1] oraz badań jakościowych prowadzonych techniką zogniskowanych wywiadów grupowych (Focus Group Interview – FGI[2]). Posiadamy także nowoczesny sprzęt służący do prowadzenia wywiadów bezpośrednich przy użyciu komputera (Computer Assisted Personal Interviewing – CAPI[3]). Wykorzystanie tych nowoczesnych pracowni oraz sprzętu umożliwia nabycie przez studentów praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy.

Absolwent rzeszowskiej socjologii jest dobrze przygotowany do funkcjonowania na rynku pracy. Według danych z 2012 roku, na blisko 540 bezrobotnych absolwentów socjologii ponad 500 znalazło pracę. To dobry wskaźnik.

Ze względu na szczególne umiejętności, nabyte podczas studiów, absolwenci rzeszowskiej socjologii są chętnie zatrudniani jako: pracownicy ośrodków badania opinii społecznej i pracowni badawczych, szkoleniowych i konsultingowych na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym (w firmach, zarówno państwowych, jak i prywatnych prowadzących badania społeczne dla potrzeb instytucji kultury, biznesu i sfery publicznej), specjaliści od kontaktów interpersonalnych w przedsiębiorstwach, autorzy i wykonawcy programów finansowanych przez UE, dziennikarze, eksperci od rozwiązywania konfliktów grupowych, pracownicy administracji państwowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych i fundacji budujących społeczeństwo obywatelskie, pracownicy branży reklamowej.

Chcesz poznać bliżej nasz Instytut? Przyjdź do nas we wtorek (26.03.2013 r.) na „Dni otwarte kierunków: socjologia i praca socjalna”. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych uczniów wraz z nauczycielami do odwiedzenia w tym dniu naszego Instytutu i zapoznania się z proponowaną przez nas ofertą edukacyjną. Będzie to także doskonała okazja do zwiedzenia naszych nowoczesnych pracowni badań społecznych oraz do spotkania się z wykładowcami i studentami, a chętni uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych.  

Zgłoszenia przyjmujemy do 25 marca (tel.: 17-872-13-30; e-mail: instsoc@univ.rzeszow.pl. Jeżeli preferujecie inny termin odwiedzin naszego Instytutu, to uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Zapraszamy!

Opracował: dr Adam Kulczycki

Współpraca: dr Agata Nijander – Dudzińska[1] CATI  to wywiad telefoniczny realizowany przy wsparciu programu komputerowego. Zaletą badań CATI jest krótki czas realizacji oraz stosunkowo niskie koszty. Badania telefoniczne pozwalają na stuprocentową kontrolę materiału wywiady są nagrywane.

[2] Jest to dyskusja prowadzona przez moderatora na podstawie scenariusza do dyskusji. FGI stanowi samodzielne badanie, które dostarcza informacji nt. subiektywnych ocen badanych, percepcji konsumenta, jego postaw lub też wiedzy eksperckiej.

[3] CAPI – to technika stosowana w badaniach ilościowych, polegająca na przeprowadzaniu wywiadów z respondentami przy użyciu przenośnych komputerów (notebook).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.