W środę, 3 kwietnia 2013 roku, w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie wicemarszałek województwa podkarpackiego Zygmunt Cholewiński negocjował z minister Elżbietą Bieńkowską możliwość zwiększenia kwoty przewidzianej dla województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego  (RPO WP) na lata 2014 – 2020.

Z dotychczasowych informacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wynikało, że dla Podkarpacia przewidziana była kwota 1 744 mln euro (jednego miliarda siedmiuset czterdziestu czterech milionów euro) – łącznie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

W czasie dzisiejszych negocjacji udało się zwiększyć dotychczas proponowaną przez Ministerstwo kwotę o 100 mln euro (czyli ponad 400 ml złotych). Każde zwiększenie puli środków dla województwa służy rozwojowi Podkarpacia, poprawia standard życia nas wszystkich. Minister Bieńkowska stwierdziła także, że Ministerstwo przeanalizuje ponownie wpływ poziomu bezrobocia w naszym regionie na wielkość środków unijnych, które ma otrzymać Podkarpacie. Ta kwestia do końca etapu negocjacji nowego programu pozostaje otwarta, mam nadzieję, że po tej analizie kwota, która dostaniemy może jeszcze wzrosnąć” – poinformował wicemarszałek Zygmunt Cholewiński

Część z wynegocjowanej dziś kwoty 100 mln euro, czyli około 20 mln euro – powiększy kwotę przeznaczoną na działania w tak zwanym obszarach strategicznej interwencji, które zostały wskazane w strategii rozwoju regionu. Pozostałe 80 mln euro stanowi pulę w ramach krajowej rezerwy wykonania, którą dysponować będziemy od 2017 roku, ale która już od dziś jest zapisana w programie.

Zarząd Województwa Podkarpackiego jest Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego w obecnej i przyszłej perspektywie. Trwają właśnie prace nad przygotowaniem zapisów nowego programu, którego wdrażanie ruszy w 2014 roku.

Opracowano na podstawie informacji nadesłanych przez Panią Aleksander Gorzelak –Nieduży z Oddział Koordynacji Działań Promocyjnych i Polityki Informacyjnej Województwa w UMWP.

 Fot. Archiwum

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.