Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu świętuje jubileusz 15-lecia utworzenia. Główne uroczystości zaplanowano na 16 – 17 – 18 maja 2013 r.

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa została powołana w 1998 r. na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych . Odtąd trwale wpisuje się w karty historii całego regionu. Dnia 4 grudnia 2010 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2010 r. przekształcona została w Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (PWSTE).

Jak zapewnia rektor PWSTE prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec, jarosławska uczelnia  szybko reaguje na inicjatywy oraz potrzeby regionalnych środowisk gospodarczych, edukacyjnych i kulturalnych.

JM rektor_PWSTE_w_Jarosawiu

„Stawia sobie za cel edukację na wysokim poziomie oraz zaangażowanie w życie lokalne Jarosławia i jego mieszkańców. Wolą Władz i moją osobiście jest, aby Jubileusz miał wyjątkowo godny i uroczysty charakter. Pragniemy ukazać nie tylko bogatą historię, ale uwrażliwić również na blaski i cienie dnia dzisiejszego oraz nakreślić perspektywy rozwoju na najbliższą przyszłość” – czytamy w okolicznościowym słowie JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, prof. nadzw. dra hab. Wacława Wierzbieńca.

Rektor PWSTE, zauważa, że kierowana przez niego uczelnia podejmuje nowe inicjatywy, stawia na dynamiczny rozwój zarówno naukowy, jak 
i infrastrukturalny i dydaktyczny i wciąż się rozwija.

„Osiągnięcia te nie byłyby możliwe, gdyby nie ludzie, którzy 
na przestrzeni minionych 15 lat współtworzyli jarosławską Uczelnię. Najcenniejszą wartością PWSTE nie są budynki i wspaniale wyposażone nowoczesne laboratoria, ale jej Absolwenci ze swoimi wspomnieniami i dumą z naszej Alma Mater Jaroslaviensis” – zauważa w wspomnianym wyżej okolicznościowym słowie prof. nadzw. dra hab. Wacław Wierzbieniec.

W pięciu Instytutach PWSTE w Jarosławiu: Ekonomii i Zarządzania, Humanistycznym, Ochrony Zdrowia, Stosunków Międzynarodowych i Inżynierii Technicznej kształci 3 847 studentów, z których 1 447 otrzymuje stypendia.

Więcej informacji o uczelni można znaleźć na: http://www.pwste.edu.pl

Fot. Archiwum

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.