Przy ul. Pigonia w Rzeszowie między budynkami Uniwersytetu Rzeszowskiego powstał potężny kompleks uniwersytecki skupiający trzy centra: Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej, Mikroelektroniki i Nanotechnologii oraz Modelowania Komputerowego, z dziesięcioma centrami badawczymi. Dzięki tym obiektom Uniwersytet Rzeszowski staje się ważnym centrum dydaktyczno-naukowym Polski.

Budynek jest już gotowy od połowy zeszłego roku, ale dopiero teraz jest zasiedlany i otwierane są jego kolejne części.  W czwartek, 16 maja, prezydent Bronisława Komorowski uroczyście otworzył nowy budynek Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej. Natomiast we wtorek, 21 maja, prof. dr hab. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, otworzył Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii. Temu wydarzeniu towarzyszyło dwudniowe „Sympozjum materiałów nanostrukturalnych – NANO 2013”, w którym uczestniczyło 50 naukowców z 12 krajów Europy. Trzecie z centrów wchodzących w skład kompleksu przy ul. Pigonia – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego, zostanie otwarte za pół roku.

Nowy kompleks uniwersytecki to bardzo nowoczesny obiekt. Ma cztery kondygnacje, podziemny parking, w środku 7 sal wykładowych i audytoryjnych. Są także laboratoria do prowadzenia skomplikowanych badań naukowych. Budowa trwała 4 lata.

Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej  zostało wybudowane dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach priorytetu Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka. Na realizację projektu wydano ok. 135,8 mln zł, a dofinansowanie  wynosiło ok. 115 mln zł. Powierzchnia użytkowa obiektu to ok. 16 tys. m2 , sama aparatura badawcza kosztowała 52 mln zł.

Część mikroelektroniki i nanotechnologii, zajmująca powierzchnię 4,5 tys. m kw., kosztowała 64,5 mln zł, kwotę tę UR pozyskał z programu unijnego Infrastruktura i Środowisko. Aż 27 mln zł z tej kwoty uczelnia wydała na zakup specjalistycznych urządzeń do laboratoriów. W jednym z nich prowadzone będą badania, których efektem może być zbudowanie w przyszłości komputera kwantowego, w którym nośnikiem informacji będą pojedyncze elektrony. Różnica w szybkości przepływu informacji między tradycyjnymi komputerami a kwantowymi będzie tak duża, że – jak wyjaśniają specjaliści – pozwoli człowiekowi prognozować pogodę bez pomyłek czy odszyfrować genom człowieka. Z kolei w innym z laboratoriów będą wytwarzane elementy obwodów kwantowych w oparciu na litografii elektronowej i fotonowej na jedynej tego typu aparaturze w kraju. W związku z tym, że cały proces odbywa się w niezwykle sterylnych warunkach, obydwa laboratoria umieszczone są w tzw. pokojach czystych o najwyższych klasach czystości. Na pierwsze dwa lata naukowcom udało się zdobyć środki na prowadzenie badań z dwóch grantów: jeden opiewa na kwotę 3 mln zł, drugi na 1,6 mln zł.

Pozyskane na realizację projektu środki unijne pozwoliły nie tylko na wybudowanie imponującego budynku z nowoczesnymi laboratoriami, ale także na utworzenie nowego kierunku studiów na UR, jakim jest inżynieria materiałowa ze specjalnością nanotechnologia i materiały nanokompozytowe oraz technologie materiałów lotniczych. – W ubiegłym roku przyjęliśmy 74 osoby, w tym przygotowujemy 60 miejsc na tym kierunku – informuje prof. dr hab. Eugeniusz Szeregij, dyrektor Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii.

Z kolei Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego ma powierzchnię 1 tys. m2 . Zostało wybudowane dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach priorytetu Infrastruktura Publiczna. Jego budowa kosztowała ok. 12 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło 10 mln zł. W obiekcie jest 6 laboratoriów.

Fot. Archiwum

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.