W dniach 16-18 maja 2013 r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu świętowała Jubileusz 15-lecia powstania. 

Pierwszy dzień Obchodów rozpoczął się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na grobach osób związanych z Uczelnią w dniu 16 maja 2013 r.

 

Uroczystość zainaugurowała Msza Św. w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Jarosławiu, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Biskup Pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej, ks. Adam Szal, przy współkoncelebrze zaproszonego duchowieństwa z Archiprezbiterem Jarosławskim, ks. Prałatem Andrzejem Surowcem.

Po Eucharystii uczestnicy Obchodów, JM Rektor, Prorektorzy, Senat oraz absolwenci, pracownicy i studenci naszej Uczelni, a także zaproszeni goście przeszli uroczystym pochodem do Miasteczka Akademickiego, prowadzeni przy akompaniamencie Jarosławskiej Orkiestry Dętej „Laudate Dominum” im. Antoniego Kulikowskiego na czele z Orkiestrą Dętą Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia oraz Zespołem Mażoretek i Szałamaistek z Ukrainy.

Ten wyjątkowy Jubileusz Społeczność Akademicka uczciła przyjmując na teren Uczelni Figurę Św. Michała Archanioła, Patrona Zgromadzeń Michalickich.

W stanowiącym kolejny element uroczystości – odsłonięciu rzeźby, umiejscowionej w centralnej części Kampusu, udział wzięli JM Rektor PWSTE w Jarosławiu, prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec oraz ks. Kazimierz Radzik, Przełożony Generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła i s. Natanaela Bednarczyk, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła. Poświęcenia Posągu wykonanego przez artystę, Józefa Siwonia dokonał JE ks. bp Adam Szal.

Fundatorami Pomnika są: ks. prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Bąk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i PWSTE; dr Andrzej Korman z Uniwersytetu Warszawskiego oraz JM Rektor PWSTE w Jarosławiu, prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec.

Oficjalna część uroczystości obejmująca posiedzenie Senatu i Konwentu z nadaniem Auli Niebieskiej im. Senatora RP, dra Andrzeja Tadeusza Mazurkiewicza – odbyła się w Bibliotece PWSTE w Jarosławiu. Rozpoczęło ją wystąpienie Rektora, który podsumował 15 lat działalności Uczelni, przedstawiając zarazem plany na najbliższą przyszłość.

Kolejnym elementem święta było wymienienie listów gratulacyjnych, a także odczytanie fragmentów listów od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Barbary Kudryckiej; Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego oraz Metropolity Przemyskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, JE abp. Józefa Michalika.

Ta część przypadła Prorektorowi ds. Dydaktycznych, prof. nadzw. drowi hab. Czesławowi Lewickiemu, który wymienił także nazwiska długoletnich pracowników Uczelni nagrodzonych z okazji Jubileuszu 15-lecia z rąk Pana Rektora.

Uwieńczeniem Obchodów było nadanie imienia Senatora RP, dra Andrzeja Tadeusza Mazurkiewicza Auli Niebieskiej Biblioteki naszej Uczelni, na mocy Uchwały Senatu z dnia 20 marca 2013 r. Przybliżenie postaci śp. Senatora przez Kanclerza, Roberta Wiśniewskiego poprzedziło ceremonię odsłonięcia napisu, w której udział wzięły Irena Mazurkiewicz, matka i Joanna Mazurkiewicz, żona Andrzeja Mazurkiewicza oraz Rektor.

Duszpasterstwo Akademickie z Duszpasterzem, ks. dr. Stanisławem Dyndałem zadbało o piękną oprawę muzyczną podczas Mszy Św., natomiast Chór Akademicki „Appassionato” pod dyrekcją Lucyny Kozioł zajął się oprawą oficjalnej części uroczystości w Bibliotece Uczelni.

Na zaproszenie Władz odpowiedzieli gospodarze naszego województwa, powiatu i miasta. Przybyli także parlamentarzyści, Rektorzy, przedstawiciele uczelni zagranicznych oraz reprezentanci szkół wyższych, z którymi mamy zaszczyt współpracować. Z zaproszenia skorzystali współpracujący z nami na co dzień dyrektorzy oraz prezesi instytucji państwowych, jak również przedstawiciele urzędów, przedsiębiorstw i banków oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych.

Uroczystość zakończyły pamiątkowe fotografie Władz Uczelni oraz Senatu i przybyłych gości.

W dniu 16 maja 2013 r. ulicami Jarosławia przemaszerował także  tradycyjny Pochód Juwenaliowy. Studenci naszej Uczelni z Prorektorem ds. Studenckich, doc. drem Krzysztofem Rejmanem oraz mgrem Arturem Świątkiem, Kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego i przedstawicielami Samorządu Studenckiego wyruszyli z Miasteczka Akademickiego, aby na Rynku odebrać symboliczne klucze do „bram miasta”.

W dniu 17 maja 2013 r. w ramach uroczystości jubileuszowych odbył się niezwykle interesujący wykład pt. „Wojna płci? Czyli o różnicach komunikacyjnych między mężczyznami i kobietami”. „Jesteśmy tym samym gatunkiem, ale reprezentujemy różne światy – mężczyźni i kobiety bowiem bardzo różnią się od siebie” od tych słów rozpoczął wykład ks. dr Witold Ostafiński. Prelegent przedstawił sposób postrzegania świata i reagowania na niego przez obie płcie, wykazując, że mężczyźni w przeciwieństwie do kobiet, które reagują emocjonalnie – niejednokrotnie kierują się logiką, kalkulacją i spokojem. Uczestnicy spotkania mogli wyciągnąć z niego konkluzję zawartą w treści, że zamiast walczyć ze sobą powinniśmy pogodzić się z pewnymi różnicami i zwyczajnie nauczyć się je tolerować. Tego samego dnia miał miejsce wykład dr Marii  Żak, Dyrektor Instytutu Humanistycznego pt. „Wpływ Uczelni PWSTE na rozwój miasta”.

Wykładowcy z Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu odsłonili kulisy swojej codziennej pracy, poprzez pokazanie nauki, wykorzystującej eksperymenty i pokazy podczas imprezy popularyzującej wiedzę, która zakończyła Obchody Jubileuszu 15-lecia powstania naszej Uczelni. Sobotni Piknik Naukowy, który odbył się w trzecim dniu święta PWSTE, czyli 18 maja 2013 r. – rozpoczął wykład prof. dra hab. Władysława Górala „Meteor czelabiński, tunguski i inne”. Kolejny punkt imprezy stanowiły pokazy fizyki prowadzone przez Annę Baran i Ireneusza Barana. Na pasjonatów chemii czekała w Laboratorium Chemicznym, umiejscowionym w Instytucie Ekonomii i Zarządzania, dr inż. Iwona Skrzypek, która zaprezentowała pokazy chemiczne o tajemniczych nazwach: atrament, tornado, burza w probówce, pasta dla słonia, lokomotywa czy też chemiczny wulkan oraz krwawiąca stal.

„Twoje nowe oblicze”, pod takim hasłem pokazy z użyciem kamery termowizyjnej przeprowadziła na zakończenie imprezy dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak.

Źródło: Biuro Prasowe Państwowej Wyższej SzkołyTechniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.