Program studiów na kierunku socjologia jest dostosowany do wymogów rynku pracy – taką ocenę rzeszowskiej socjologii wystawili uczestnicy debaty, która w poniedziałek, 3 czerwca 2013, odbyła się w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dyskusja dotyczyła modyfikacji programów kształcenia na kierunku socjologia zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców oraz gospodarki opartej na wiedzy. W debacie uczestniczyli przedstawiciele rynku pracy (kierownicy i dyrektorzy firm badawczych i analitycznych, pracownicy administracji państwowej i samorządowej) oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytut Socjologii UR.

Biorąc po uwagę oczekiwania pracodawców i śledząc losy absolwentów przygotowano nowe plany studiów pierwszego i drugiego stopnia. Nad zmianami pracowała grupa pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Socjologii pod kierunkiem dr Krzysztofa Piroga, zastępca dyrektora Instytutu Socjologii UR ds. kształcenia.

Plan studiów jest tak pomyślany, aby móc jak najlepiej przygotować studenta do wymogów rynku pracy. Dlatego, oprócz wiedzy teoretycznej, studenci rzeszowskiej socjologii nabywają umiejętności praktyczne, takie jak projektowanie odpowiednich narzędzi badawczych, przygotowywanie i realizowanie projektów badawczych, analizowanie danych zebranych podczas badań społecznych.

– Jako nieliczni w kraju posiadamy nowoczesne pracownie badań społecznych techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (Computer Assisted Telephone Interviewing – CATI) oraz badań jakościowych prowadzonych techniką zogniskowanych wywiadów grupowych (Focus Group Interview – FGI ). Posiadamy także nowoczesny sprzęt służący do prowadzenia wywiadów bezpośrednich przy użyciu komputera (Computer Assisted Personal Interviewing – CAPI ). Wykorzystanie tych nowoczesnych pracowni oraz sprzętu umożliwia nabycie przez studentów praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy – zapewnia dr Krzysztof Piróg.

Ważnym postulatem ze strony  pracodawców jest propozycja zwiększenia  zajęć z języka angielskiego, aby kończyły się one egzaminem dającym certyfikat przynajmniej na poziomie B2. Zwracano także uwagę, aby większą wagę przywiązywać do praktyk zawodowych. Do tego potrzebny jest dobry plan praktyk. Ponadto sygnalizowano potrzebę przygotowania studentów pod kątem prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Przedstawiciele samorządu zwracali uwagę na potrzebę bliższej współpracy samorządu lokalnego z instytucjami naukowymi.

Debata „Modyfikacja programów kształcenia na kierunku socjologia zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców oraz gospodarki opartej na wiedzy” została zorganizowana w ramach zadania 4 projektu UR – nowoczesność i przyszłość regionu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.

Moderatorem dyskusji był dr Hubert Kotarski, zastępca dyrektora Instytutu Socjologii UR ds. naukowo-organizacyjnych.

Fot.  Marta Budnik-Zgłobiś


Więcej na: http://socjologia.univ.rzeszow.pl/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.