Dokąd zmierza rynek pracy? Na to pytanie spróbują odpowiedzieć uczestnicy II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „ PRZEMIANY NA RYNKU PRACY W WYMIARZE LOKALNYM, REGIONALNYM I GLOBALNYM”, która w dniach 13-14 czerwca odbędzie się na Uniwersytecie Rzeszowskim.

– Celem konferencji „Przemiany na rynku pracy w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym” jest promocja zainteresowań badawczych i wyników badań naukowych oraz pogłębione, interdyscyplinarne spojrzenie na rynek pracy. W ramach konferencji oprócz sesji plenarnej zaplanowano trzy panele tematyczne, w których udział wezmą przedstawiciele środowisk naukowych i akademickich z całej Polski, przedstawiciele biznesu, oraz administracji – informuje dr Hubert Kotarski, zastępca dyrektora Instytutu Socjologii UR ds. naukowo-organizacyjnych.

Wśród tematów paneli znajdzie się m.in. rynek pracy i bezrobocie w kontekście regionalnym, nierówności w dostępie do rynku pracy w „społeczeństwie ryzyka”, zmiana pokoleniowa, sytuacja ludzi młodych na rynku pracy, ale też problemy z zakresu ekonomii regionalnej, jako podstawy działań stymulujących przemiany na rynku pracy.

Obrady uczestników paneli tematycznych poprzedzi Publiczna Debata, zorientowana na identyfikację przyczyn niskiej aktywności ludności na rynku pracy, weryfikację oczekiwań pracodawców w odniesieniu do rzeczywistych kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz poszukiwanie skutecznych metod przeciwdziałania bezrobociu. Wezmą w niej udział przedstawiciele rzeszowskich uczelni, samorządowcy i przedsiębiorcy.

Konferencja odbędzie się w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jej współorganizatorami są: Wydział Ekonomii i Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.