Papież Franciszek mianował ordynariuszem w Rzeszowie dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej Jana Franciszka Wątrobę. Równocześnie przyjął rezygnację dotychczasowego ordynariusza diecezji rzeszowskiej, bp. Kazimierza Górnego, który ukończył 75. rok życia.

Nowy biskup rzeszowski ma niespełna 60 lat. Biskupem jest od 2000 roku, a jego zawołaniem są słowa: „Oto idę, aby spełnić wolę Twoją” (Ecce venio). W ramach Konferencji Episkopatu Polski przez dwie kadencje był delegatem ds. duszpasterstwa kobiet, a obecnie jest członkiem Komisji Duchowieństwa.

Biskup Jan Wątroba pochodzi z miejscowości Biała koło Wielunia. Urodził się 4 grudnia 1953 r. Po ukończeniu liceum i zdobyciu świadectwa dojrzałości wstąpił do Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Studia filozoficzno-teologiczne odbył z dwuletnią przerwą na przymusową służbę wojskową w Bartoszycach. 27 maja 1979 r. w katedrze częstochowskiej przyjął z rąk biskupa Stefana Bareły święcenia kapłańskie.

Przez dwa lata ks. Jan Wątroba pracował jako wikariusz parafii Wieruszów, po czym w 1981 r. został skierowany przez biskupa diecezjalnego do Rzymu, gdzie Fundacja Jana Pawła II powierzyła mu troskę duszpasterską nad pielgrzymami polskimi. Posługę w Centro Pastorale „Corda Cordi” pełnił przez cztery lata. Jednocześnie podjął studia na Uniwersytecie Laterańskim, na którym w 1985 r. uzyskał stopień licencjata z zakresu teologii pastoralnej.

W lipcu 1985 r. nowy biskup częstochowski Stanisław Nowak powierzył mu obowiązki sekretarza i kapelana, które pełnił przez 9 lat. W tym czasie był także sekretarzem wydziału duszpasterskiego oraz rzecznikiem prasowym kurii diecezjalnej. Pełnił też obowiązki ojca duchownego młodych kapłanów w ramach studium „Tirocinium pastorale”. W roku 1994 został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie i funkcję tę pełnił przez 6 lat.

W 1999 r. na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie ks. Jan Wątroba uzyskał stopień doktora teologii na podstawie pracy „Permanentna formacja duchowa kapłanów w świetle soborowych i posoborowych dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła (1963-1994)” napisanej pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Urbańskiego.

Ojciec Święty Jan Paweł II mianował 20 kwietnia 2000 r. rektora częstochowskiego seminarium duchownego ks. dr. Jana Wątrobę biskupem pomocniczym w Częstochowie ze stolicą tytularną Bisica. 14 czerwca 2013 r. Ojciec Święty Franciszek mianował go biskupem rzeszowskim.

Polecam odsłuchanie wypowiedzi nowego ordynariusza rzeszowskiego:  

Źródło: http://pl.radiovaticana.va/news/2013/06/14/bp_jan_w%C4%85troba_nowym_ordynariuszem_rzeszowskim/pol-701425 oraz http://episkopat.pl/aktualnosci/5187.1,Bp_Jan_Watroba_ordynariuszem_rzeszowskim.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.