Na zdjęciu uczestnicy Letniej Szkoły Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Jarosławiu z  JM Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu prof. nadzw. dr hab. Wacławem Wierzbieńcem. 

 

Od 8 do 14 lipca 2013 r. w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu odbyła się Letnia Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej. Uroczystego otwarcia wydarzenia połączonego z serdecznym powitaniem w murach jarosławskiej uczelni dokonał JM Rektor prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec. Z tej okazji wygłasił dla młodzieży i kadry akademickiej z Ukrainy referat inauguracyjny „Wieloetniczność, wielokulturowość i wieloreligijność w Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie miasta Jarosławia”.

Zdjcie uczestniw_Szkoy_Letniej_Jzyka_Polskiego_i_Kultury_Polskiej_2

Edukacyjna inicjatywa Letniej Szkoły Języka Polskiego i Kultury Polskiej trwająca do 14 lipca 2013 r. była niepowtarzalną okazją do nauczenia się języka polskiego oraz poznania historii i kultury naszego kraju. Stanowi także ważny element w kształtowaniu wzajemnej przyjaźni oraz perspektywy współpracy na polu edukacji i kultury. W ramach jarosławskiej szkoły miały miejsce zajęcia dydaktyczne, na które składały się lektoraty języka polskiego.

– Intensywny kurs odbywał się w wymiarze 6 godzin dziennie. Dopełnienie programu dydaktycznego stanowił program kulturalny, obejmujący zwiedzanie Jarosławia i jego zabytków oraz wycieczkę do Rzeszowa i Przemyśla czy edukację z pierwszej pomocy przedmedycznej – poinformowała Magdalena Bojarska,
rzecznik prasowy Państwowej Wyższej Szkoły
Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. – Przez cały okres pobytu, do dyspozycji blisko 30 uczestników z Ukrainy była nasza nowoczesna, multimedialna biblioteka. Uczestnicy mogli korzystać także z sal komputerowych, sali gimnastycznej, siłowni, boiska sportowego, kortów tenisowych oraz ze studia ćwiczeń rehabilitacyjno-rekreacyjnych. Dla słuchaczy Szkoły Letniej została dodatkowo przygotowana bogata pozadydaktyczna oferta turystyczno-krajoznawcza. Na zakończenie uczestnicy kursu otrzymali od koordynatorki projektu, mgr Liliany Trubehy-Dudek, kierownik Studium Języków Obcych PWSTE w Jarosławiu – certyfikat uczestnictwa w Letniej Szkole Języka Polskiego i Kultury Polskiej, uwzględniający poziom nauczania oraz liczbę godzin dydaktycznych. Ukończenie szkoły w założeniu organizatorów ułatwi podjęcie nauki w PWSTE w Jarosławiu. Intensywny kurs języka polskiego jest opracowany z myślą o osobach, które pragną osiągnąć szybkie postępy w nauce. Długo można wymieniać plusy tej inicjatywy. Warto dodać, że Szkole Letniej, poza oczywistym wymiarem edukacyjnym, przyświeca idea otwierającej się możliwości zbudowania platformy dialogu międzykulturowego.

18-letni Resler_Dmytro___pochodzcy_z_pooonego_w_obwodzie_zakarpackim_Mokaczewaju

 

Na zdjęciu pochodzący z położonego w obwodzie zakarpackim Mokaczewa 18-letni Resler Dmytro.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.