Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu w dniu 26 lipca 2013 r. otrzymała decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku „zarządzanie”.

Poszerzenie oferty edukacyjnej PWSTE w Jarosławiu jest rezultatem starań Władz zmierzających w kierunku podniesienia rangi Uczelni jako prężnie rozwijającego się ośrodka akademickiego o ugruntowanej, wiodącej pozycji wśród Państwowych Szkół Zawodowych w Polsce.

Starania o uruchomienie studiów II stopnia na kierunku zarządzanie w Instytucie Ekonomii i Zarządzania spowodowane były wielkim zainteresowaniem ze strony społeczności lokalnej i miejscowych przedsiębiorców skupionych wokół PWSTE w Jarosławiu, a także absolwentów studiów I stopnia zdecydowanych na  kontynuowanie nauki na studiach magisterskich. Uzyskanie zgody na kształcenie na poziomie magisterskim zwiększa prestiż jarosławskiej Uczelni, poszerzając jej ofertę dydaktyczną oraz zaspokajając potrzeby rynku pracy na kadrę z dziedziny zarządzania na poziomie studiów II stopnia – poinformowała Magdalena Bojarska, rzecznik prasowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Poprzez dotychczasową 15-letnią działalność – PWSTE w Jarosławiu realizuje zadania budowania intelektualnego zaplecza, integrując wiele lokalnych środowisk i społeczności regionu, które wykazują oczekiwania permanentnego rozwoju i uzyskiwania przez Uczelnię nowych uprawnień.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.