Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu uruchamia rekrutację na studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku „zarządzanie”. Nabór trwa do 25 września 2013 r. Poszerzenie oferty edukacyjnej PWSTE w Jarosławiu jest rezultatem starań Władz zmierzających w kierunku podniesienia rangi uczelni jako prężnie rozwijającego się ośrodka akademickiego o ugruntowanej, wiodącej pozycji wśród Państwowych Szkół Zawodowych w Polsce.

Stosowną decyzję uprawniającą jarosławską uczelnię do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku „zarządzanie” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało 26 lipca 2013 r.

– Starania o uruchomienie studiów II stopnia na kierunku zarządzanie w Instytucie Ekonomii i Zarządzania spowodowane były wielkim zainteresowaniem ze strony społeczności lokalnej i miejscowych przedsiębiorców skupionych wokół PWSTE w Jarosławiu, a także absolwentów studiów I stopnia zdecydowanych na kontynuowanie nauki na studiach magisterskich. Uzyskanie zgody na kształcenie na poziomie magisterskim zwiększa prestiż jarosławskiej Uczelni, poszerzając jej ofertę dydaktyczną oraz zaspokajając potrzeby rynku pracy na kadrę z dziedziny zarządzania na poziomie studiów II stopnia – informuje Magdalena Bojarska, rzecznik prasowy PWSTE w Jarosławiu. 

Poprzez dotychczasową 15-letnią działalność – PWSTE w Jarosławiu realizuje zadania budowania intelektualnego zaplecza, integrując wiele lokalnych środowisk i społeczności regionu, które wykazują oczekiwania permanentnego rozwoju i uzyskiwania przez Uczelnię nowych uprawnień.

Absolwenci zarządzania mają możliwość wyboru zawodów związanych z planowaniem i zarządzaniem marketingowym, a także merchandising’iem, zarządzaniem bezpieczeństwem informatycznym, zarządzaniem kryzysowym i zarządzaniem jakością oraz z zarządzaniem sprzedażą, usługami oraz wartością firmy.

– Wskazując na ogólne cele kształcenia oraz tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studiów magisterskich II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku zarządzanie, pragnę zaznaczyć, że studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, dotyczącą funkcjonowania i rozwoju organizacji gospodarczych, przede wszystkim przedsiębiorstw w ich otoczeniu ekonomicznym, społecznym oraz prawnym. Pogłębiają także postawy przedsiębiorcze, umiejętności innowacyjnego projektowania i sprawnego nabywania umiejętności aktywnego uczestnictwa w procesach decyzyjnych przedsiębiorstwa, co jest szczególnie istotne w naszym regionie – dodaje Magdalena Bojarska.

Nabór trwa do 25 września 2013 r. Zainteresowanych PWSTE w Jarosławiu zaprasza do Punktu Rekrutacyjnego przy ul. Czarnieckiego 16 (tel.: 16-624 40 64). 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.