„Kultura i edukacja podstawą współistnienia i rozwoju miast. Katalonia jako przykład” – pod tym hasłem w dniu 9 września 2013 r. w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa. Organizatorzy spotkania podjęli debatę nad perspektywami współpracy miast oraz wyzwaniami stawianymi na polu determinantów wykorzystania potencjału szkół wyższych zlokalizowanych na ich terenie.

– Nasza Uczelnia podczas obrad reprezentowana była przez prof. nadzw. dra hab. Czesława Lewickiego, prorektora ds. dydaktycznych i doc. dra Krzysztofa Rejmana, prorektora ds. studenckich, który przedstawił „Rolę uczelni wyższej w procesach miastotwórczych” – poinformowała Magdalena Bojarska, rzecznik prasowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. – Zaprezentowany przez uczestników konferencji, wśród których znaleźli się goszczący w naszym mieście Hiszpanie, zestaw wystąpień pozwolił wyodrębnić i nakreślić tematykę, w ramach której zarówno prezentacje, jak i późniejsza dyskusja, którą przeniesiono do Sali Senackiej Uczelni toczyły się wokół zagadnień związanych z perspektywami rozwoju i współpracy miast. W znaczącym stopniu odnosząc się do kreowania i wykorzystania potencjałów takich miast, jak Jarosław i Barcelona, tak, aby kształtować aglomeracje atrakcyjne i inteligentne, a przy tym zbieżne z założeniami polityki regionalnej.

Fot. Archiwum 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.