CBOS przeprowadził badania, w których pytano respondentów o zaufanie do polityków. Największy wzrost zaufania odnotował prezes Solidarnej Polski, Zbigniew Ziobro, któremu ufa już ponad 34% Polaków. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w tym samym badaniu zaufanie do lidera PiS jest niższe od wyniku Zbigniewa Ziobro, zatem lider Solidarnej Polski cieszy się największym zaufaniem wśród prawicowych polityków. 

We wrześniowym badaniu CBOS poprawiły się notowania niemal wszystkich polityków. Największe powody do zadowolenia powinni mieć Janusz Palikot i Zbigniew Ziobro. Lider RP zyskał od sierpnia aż 9 pp zaufania w rankingu. Obecnie ufa mu 27% ankietowanych. Nieco mniejszy skok zanotował także Zbigniew Ziobro, któremu ufa o 5 pp więcej niż w sierpniu. Poprawiły się również notowania Grzegorza Schetyny, Ewy Kopacz i Donalda Tuska.

Na czele rankingu Bronisław Komorowski, któremu ufa 73% Polaków (+2 pp). Drugie miejsce wśród najczęściej obdarzanych zaufaniem przedstawicieli klasy politycznej zajmuje szef MSZ Radosław Sikorski, któremu ufa nieco ponad dwie piąte badanych (43%, wzrost także o 2 pp). Na trzeciej pozycji – ze słabszym niż szef polskiej dyplomacji wynikiem – znajduje się Grzegorz Schetyna (37% deklaracji zaufania, skok o 4 pp). Na kolejnym miejscu jest Leszek Miller (34%, bez zmian). Na nieco niższym poziomie kształtuje się zaufanie do innych czołowych polityków PO a także pozostałych liderów partyjnych. Z zaufaniem jednej trzeciej ankietowanych spotykają się: premier Donald Tusk (34%, +3), marszałek Sejmu Ewa Kopacz (34%, +4), prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz (34%), przewodniczący Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro (34% deklaracji zaufania, wzrost o 5 pp) oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński (33%, +3). Niemal co trzeci respondent (32%) ma zaufanie do Jarosława Gowina (+2).

Zaufanie do Janusza Palikota wzrosło o 9 pp, do poziomu 27%. Nie ufa mi cały czas 51% ankietowanych (spadek nieufności o 5 pp). Na drugim miejscu w rankingu nieufności jest Donald Tusk (49%, bez zmian). 47% nie ufa Jarosławowi Kaczyńskiemu (spadek o 3 pp). 33% – Ewie Kopacz (spadek aż o 6 pp). Prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz nie ufa 32% badanych. Na ty tle bardzo dobrze wypadają Grzegorz Schetyna (18% niezaufania, spadek o 5 pp), i Radosław Sikorski (19%, spadek o 1 pp). We wrześniu tylko w przypadku ministra Jacka Rostowskiego wzrósł poziom niezaufania (o 2 pp, do 33%).

Jak komentują analitycy CBOS: Wrzesień okazał się dość korzystny dla przedstawicieli klasy politycznej. W stosunku do sierpniowego pomiaru niemal wszyscy politycy uwzględnieni w obu naszych badaniach zyskali w opinii ankietowanych, notowania żadnego z nich nie pogorszyły się znacząco. Największą poprawę ocen rejestrujemy w przypadku Janusza Palikota. W porównaniu z sierpniem liczba badanych deklarujących zaufanie do tego polityka wzrosła aż o 9 punktów procentowych, jednocześnie znacząco ubyło respondentów mających doń krytyczny stosunek (spadek nieufności o 5 punktów).
Drugim z liderów partyjnych, który w ciągu ostatnich tygodni dzielących kolejne pomiary relatywnie sporo zyskał na zaufaniu społecznym, jest Zbigniew Ziobro. Odsetek respondentów, którzy mu ufają, wzrósł od sierpnia o 5 punktów.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (280) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5–12 września 2013 roku na liczącej 911 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Podajemy za: http://300polityka.pl/news/2013/09/26/wrzesniowe-badania-zaufania-cbos-najwiecej-zyskuja-palikot-i-ziobro-poprawily-sie-rowniez-notowania-schetyny-i-tuska/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.