Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ogłasza dodatkową rekrutację na:

 

1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia na następujące kierunki:

– bezpieczeństwo wewnętrzne

– budownictwo

– elektronika i telekomunikacja

– europeistyka

– filologia angielska

– finanse i rachunkowość

– geodezja i kartografia

– gospodarka przestrzenna

– informatyka

– kosmetologia

– pedagogika

– praca socjalna

– turystyka i rekreacja

– zarządzanie

 

2. Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku zarządzanie

3. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia na następujące kierunki:

– bezpieczeństwo wewnętrzne

– budownictwo

– finanse i rachunkowość

– geodezja i kartografia

– informatyka

– pedagogika

– pielęgniarstwo (studia pomostowe)

– zarządzanie

 

4. Studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku zarządzanie

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 10.10.2013 r.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 11.10.2013 r.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.