W najbliższą niedzielę, 6 października, w Wiązownicy w powiecie jarosławskim zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca mord miejscowej ludności dokonany przez OUN- UPA w dniu 17 kwietnia 1945 r.

Oczekiwana przez wiele lat uroczystość, rozpocznie się    o godz. 14.00 w parafialnym Kościele  w Wiązownicy.  Uroczystości będzie przewodniczył ks. bp Stanisław Jamrozek, sufragan przemyski. 

Golba-DSC03842


Prace mają się już ku końcowi. Odnośnie samej tablicy, wykonuje ją dobrze znany  i ceniony jarosławski artysta-rzeźbiarz Dariusz Jasiewicz. Tablica, która oddaje hołd pomordowanym będzie gotowa w przyszłym tygodniu. To historyczne wydarzenie zostanie na trwałe udokumentowane poprzez zapis elektroniczny oraz zostanie wydany biuletyn, w którym opisana zostanie całość wydarzeń – poinformował „Gazetę Parlamentarną” poseł Mieczysława Golby z Solidarnej Polski, inicjator wykonania pamiątkowej tablicy..

Tablica-Wizownica

Tablica ma upamiętniać tragiczne wydarzenia z 17 kwietnia 1945 r. Wówczas to, jak potwierdzają  źródła historyczne, oddział OUN-UPA zamordował ponad stu mieszkańców Wiązownicy i okolicznych miejscowości. Mord został dokonały na niewinnych mieszkańcach, wśród których były również dzieci i kobiety. Wielu z nich podczas spalenia wsi przez OUN-UPA spłonęło w ogniu, albo zostało zamordowanych w okrutny sposób. Na cmentarzu w Wiązownicy są groby tych ofiar. Na większości z nich są napisy „Śmierć poniosły w wyniku ataku band UPA”.  Przez kilkadziesiąt lat ofiary tej tragicznej zbrodni nie doczekały się wspólnego upamiętnienia, chociażby pamiątkowej tablicy.

tablica-w-Wizownicy-300x171

 – Musieliśmy czekać przeszło pół wieku, aby społeczność wsi Wiązownica i okolicznych miejscowości mogła oddać im hołd. Fundatorami tablicy są zarówno mieszkańcy gminy Wiązownica, jak  i osoby dla których upamiętnienie tych wszystkich wydarzeń jest sprawą potrzeby serca, a są to osoby z całej Polski, a nawet z zagranicy. Jesteśmy im wszystkim bardzo wdzięczni i serdecznie dziękujemy – wyraża wdzięczność fundatorom poseł Mieczysław Golba.

Będzie to bardzo ważne wydarzenie dla Wiązownicy, jak również całej gminy i regionu. Pogram przedstawia się następująco: rozpoczniemy o godz. 14.00 uroczystą mszą św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Stanisława Jamrozka,  o godz. 15.00 nastąpi odsłonięcie i poświęcenie tablicy. Następnie zostanie odczytany „Apel Poległych”, oddana zostanie „Salwa Honorowa” przez żołnierzy 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej, zostanie wprowadzony „Sztandar Jednostki 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej”. Przy tablicy żołnierze będą pełnić „Wartę Honorową”. W trakcie uroczystej Mszy Św. oprawę muzyczną da Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego.  Po pierwszej części wszyscy zebrani przejdą w asyście orkiestry na plac przy budynku katechetycznym i tam odbędzie się część druga tzw. program słowno – muzycznyinformuje Społeczny Komitet Budowy Tablicy w Wiązownicy.

***

Historia Wiązownicy sięga końca XIV wieku. Na jej dzieje składa się wiele wydarzeń pozytywnych,  ale  niestety, także kilka tragicznych.  W Wiązownicy od zawsze mieszkali Polacy o wyznaniu rzymskokatolickim i wierni kościoła wschodniego ( stanowili mniejszość). Do 1944 roku obie społeczności współistniały bezkonfliktowo. Wśród tej społeczności toczyło się zwyczajne wiejskie życie, a mieszkańcy udzielali sobie wzajemnej pomocy. Polacy i Rusini zawierali między sobą związki małżeńskie. Łączyły ich dobre stosunki sąsiedzkie, wspólne wspomnienia, jakże często bliskie pokrewieństwa. Chodzili wspólnie     do kościoła lub cerkwi, na odpust czy „praznyk”, szanowali święta jednych i drugich, śpiewali pieśni polskie i dumki ukraińskie.  

Dopiero wzrastający ukraiński ruch nacjonalistyczny który wprowadził szeregu napięć. Na Jarosławskim Zasaniu pierwszym efektem tych napięć były pojedyncze zabójstwa, potem większe ukraińskie akcje zbrojne przeciwko ludności polskiej. Na te działania polskie podziemie odpowiedziało też zbrojnie.  Apogeum tragicznych wydarzeń na naszym terenie stanowił w dniu 17 IV 1945 roku napad  oddziału  i bojówek UPA i OUN na Wiązownicę, podczas którego zginęło ponad stu mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości. W naszych działaniach, upamiętniając to tragiczne wydarzenie z naszej historii, kierujemy się przesłaniem Papieża, Bł. Jana Pawła II – „Uzdrówcie rany przeszłości miłością. Niech cierpienie nie prowadzi do rozłamu, ale niech spowoduje cud pojednania”Uważamy, iż naszym moralnym obowiązkiem jest trwałe upamiętnienie tamtych krwawych wydarzeń. Nie możemy bać się nazwania rzeczy po imieniu, że to było Ludobójstwo czy, tym bardziej, umieszczenia pamiątkowej tablicy na murach  naszego Parafialnego Kościoła. Czynimy to wszystko bowiem w duchu poszanowania prawdy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.