Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. nadzw. dr hab. Mariusz Załucki wysoko w rankingu wschodzących gwiazd prawa organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna. Zajął 30 miejsce.

 

Prof. nadzw. dr hab. Mariusz Załucki (34 lata, adwokat KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.) jest jednym z założycieli kancelarii KPMZ.pl, która w 2012 r. w rankingu Dziennika Gazety Prawnej została wskazana  jako lider na terenie Polski południowo-wschodniej, a w tegorocznej edycji zajęła 7. miejsce  w kraju (w kategorii kancelarii zatrudniających do 50 prawników). Specjalizuje się w prawie prywatnym,  zwłaszcza prawie własności intelektualnej i prawie spadkowym. Zajmuje się także problematyką prawa gospodarczego, prognozowaniem potencjalnych konsekwencji związanych z regulacjami umownymi i transakcjami handlowymi na rynkach krajowych i zagranicznych oraz arbitrażem.  Posiada ponad dziesięcioletnie  doświadczenie  w zarzadzaniu zespołami prawników w wielu projektach inwestycyjnych, m.in. branży transportowej, medycznej, energetycznej  czy IT.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, poznał także europejskie prawo cywilne i gospodarcze na Wydziałach Prawa Universitat Bielefeld w Niemczech oraz University of Staffordshire w Stoke-on-Trent w Anglii. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (za najlepiej napisaną pracę  doktorską  otrzymał nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego), habilitował się natomiast na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest profesorem nadzwyczajnym Krakowskiej Akademii im. Andrzeja  Frycza Modrzewskiego.

Fot. Archiwum

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.