W poniedziałek, 7 października 2013 r. PWSTE w Jarosławiu świętowała Inaugurację Roku Akademickiego 2013/2014.

Biskup-DSC 0216Tradycyjnie uroczystość poprzedziła Msza Św. w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił  Biskup Pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej, ks. dr Stanisław Jamrozek przy współkoncelebrze zaproszonego duchowieństwa z Archiprezbiterem Jarosławskim, ks. Prałatem Andrzejem Surowcem i ks. prof. nadzw. dr. hab. Tadeuszem Bąkiem z UKSW w Warszawie.

Przemarsz-DSC 0499Następnie JM Rektor, Prorektorzy, Senat oraz pracownicy i studenci naszej Uczelni, a także zaproszeni goście udali się uroczystym pochodem ulicami Jarosławia do Miasteczka Akademickiego, prowadzeni przy akompaniamencie Jarosławskiej Orkiestry Dętej im. Antoniego Kulikowskiego.

Oficjele-DSC 1036

Oficjalna część uroczystości odbyła się w Hali Sportowej PWSTE w Jarosławiu. Rozpoczęło ją wystąpienie JM Rektora, prof. nadzw. dra hab. Wacława Wierzbieńca, który podsumował udaną rekrutację na rok akademicki 2013/2014. Podkreślając dotychczasowe sukcesy, przejawiające się w realizowanych projektach europejskich czy uzyskaniu przez Uczelnię możliwości prowadzenia studiów magisterskich – Rektor przedstawił plany na najbliższą przyszłość.

Po tradycyjnym rektorskim trzykrotnym uderzeniu berłem na znak rozpoczęcia nowego roku akademickiego i okolicznościowych przemówieniach JM Rektor oddał głos Prorektorowi ds. Dydaktycznych, prof. nadzw. dr. Hab. Czesławowi Lewickiemu, który wymienił nadesłane listy gratulacyjne, a także odczytał list Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Barbary Kudryckiej.

Kolejny element uroczystości stanowiło nadanie orderów i odznaczeń na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających  z  pracy zawodowej naszym pracownikom. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie postanowienia Prezydenta RP z dnia 27 sierpnia br. odznaczyło za długoletnią służbę:

MEDALEM ZŁOTYM – doc. dr Marię Malinowską

MEDALEM SREBRNYM – doc. dr Dorotę Dejniak, dr Tatianę Kożak-Siara

MEDALEM BRĄZOWYM– doc. dr Irenę Brukwicką, dr Edytę Guty, doc. dr Annę Lewandowską, mgr Jolantę Makarowską, dr inż. Lucynę Szczygieł, dr Jolantę Wojtowicz-Żygadło i mgra Artura Świątka,.

Odznaczenia wręczyła Wicewojewoda Podkarpacki, Pani Alicja Wosik.

Szczególnie ciepło powitani zostali studenci I roku, których reprezentacja złożyła uroczyste ślubowanie, otrzymując indeks z rąk Prorektora ds. Studenckich, doc. dra Krzysztofa Rejmana.
Immatrykulacji, czyli uroczystego przyjęcia w poczet studentów dokonał JM Rektor, prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec.

W trakcie inauguracji głos zabrali Wicewojewoda Podkarpacki, Alicja Wosik; Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Janusz Magoń; Starosta Powiatu Jarosławskiego, Jerzy Batycki oraz Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia, Bogdan Wołoszyn oraz Rektor Lwowskiej Akademii Finansów, prof. Petro Buryak, a także Marina Resler w imieniu rodziców naszych studentów z Ukrainy, przedstawicielka Samorządu Studenckiego oraz reprezentant młodzieży przebywającej u nas w ramach Programu Erasmus.

Tegoroczną uroczystość uświetnił wykład inauguracyjny pt. „O rozwarstwieniu społecznym”, wygłoszony przez prof. zw. dr hab. Józefę Hrynkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.

Duszpasterstwo Akademickie, kierowane przez naszego Duszpasterza, ks. dra Stanisława Dyndała zadbało o piękną oprawę muzyczną podczas Mszy Św. Natomiast Chór Akademicki „Appassionato” pod dyrekcją Pani Lucyny Kozioł odśpiewał tradycyjne Gaude Mater Polonia oraz Gaudeamus Igitur w trakcie oficjalnej części inauguracji w Hali Sportowej Uczelni.
Uwieńczeniem Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014 był występ Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca, którego opiekunem i choreografem jest Pani Monika Krajewska.

Na zaproszenie Władz Uczelni odpowiedzieli gospodarze naszego województwa, powiatu i miasta. Przybyli także konsule, parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych, uczelni zagranicznych oraz reprezentanci szkół wyższych, z którymi mamy zaszczyt współpracować. Z zaproszenia skorzystali współpracujący z nami na co dzień dyrektorzy oraz prezesi instytucji państwowych, jak również przedstawiciele urzędów, przedsiębiorstw i banków oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych.

Zbiorwka-DSC 1060Uroczystość zakończyły pamiątkowe fotografie Władz Uczelni oraz Senatu i przybyłych gości.

Opracowała: Magdalena Bojarska, rzecznik prasowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Fot. PWSTE w Jarosławiu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.