inauguracja 2013-14_19-Marszaek

Z udziałem władz wojewódzkich i samorządowych oraz parlamentarzystów i rektorów wyższych uczelni z Podkarpacia zainaugurowano nowy rok akademicki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jest to już 13 inauguracja w historii tej największej (kształci ponad 20 tys. studentów) i prężnie rozwijającej się podkarpackiej wyższej uczelni. Uświetniła ją ceremonia nadania, już po raz 9 w historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, tytułu doktora Honoris Causa profesorowi Rudolfowi Simkowi, wybitnemu historykowi związanemu z Uniwersytetem w Bonn.

Inaugurację roku akademickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego poprzedziła msza św. w Kościele Uniwersyteckim pw. Św. Jadwigi Królowej, po której pochód rektorski przeszedł do dużej auli w głównym budynku UR, przy al. Rejtana 16c. 

inauguracja 2013-14_31-Rektor

– Rok 2014 będzie dokończeniem kilkuletniego okresu inwestycji w infrastrukturę na Uniwersytecie Rzeszowskim – powiedział w przemówieniu inauguracyjnym prof. dr hab. Aleksander Bobko, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Stoją również przed nami nowe wyzwania, związane z intensyfikacją i wzrostem badań naukowych oraz powołaniem kierunku lekarskiego.

Profesor Aleksander Bobko życzył kadrze naukowej dobrego roku pracy, realizacji zadań oraz rozwoju naukowego.

– Uniwersytet jest dla was, a wy jesteście jego nadzieją, potrzebujemy waszego entuzjazmu, krytycyzmu myślenia, poczucia wolności – dodał rektor UR zwracając się do ponad 20-tysięcznej wspólnoty studentów zdobywających wiedzę na 43 kierunkach.

Rektor UR wspominał także o idei uniwersytetu otwartego, współpracującego z firmami, otwierającego się na nowe inicjatywy takie jak mały uniwersytet rzeszowski (od 2013 roku), liceum uniwersyteckie (pierwszy nabór planowany jest na rok szkolny 2014/2015), których zamysłem jest rozbudzanie zainteresowań dzieci i młodzieży czy też uniwersytet trzeciego wieku.

Podczas uroczystości została przeprowadzona immatrykulacja studentów pierwszego roku wprowadzająca ich do grona akademickiej społeczności. W tym roku na Uniwersytecie rozpoczęło naukę 7 625 nowych studentów. Pomimo niżu Uniwersytetowi Rzeszowskiemu udało się trzymać liczbę studentów na niemalże tym samym poziomie, co w latach ubiegłych. Ogólna liczba studentów UR (stan na 01.10.2013 r.) to 21 487, a razem z doktorantami i ze słuchaczami studiów podyplomowych przekracza 22 tys. (400 doktorantów oraz 1,5 tys. studentów studiów podyplomowych). W tym roku odnotowano wzrost na studiach stacjonarnych o 806 studentów, na studiach niestacjonarnych spadek o 461.

Medale dla za długoletnią służbę

inauguracja 2013-14_55-odzanczenia

Inauguracja roku akademickiego była okazją do wręczenia odznaczeń i medali za długoletnią służbę. Odznaczenia państwowe wręczyła wojewoda podkarpacki Małgorzata ChomyczŚmigielska w towarzystwie JM Rektora. Z kolei podkarpacki kurator Jacek Wojtas odznaczył zasłużonych nauczycieli akademickich medalami Komisji Edukacji Narodowej.

Złoty Medal za długoletnią służbę otrzymali:

1. Prof. dr hab. Stanisław BIAŁOGŁOWICZ

2. Prof. dr hab. Stanisław ZABORNIAK

3. Dr hab. prof. UR Wiesław GRZEGORSKI

4. Dr hab. prof. UR Janusz POKRYWKA

5. Mgr Renata FEDEJKO

6. Mgr Agnieszka MAZUR-MRÓZ

7. Mgr Stanisława MIKOŁAJCZYK-MADEJ

8. Mgr Barbara PAŃCZYSZYN

9. Mgr Aldona SZCZĘŚNIAK-GROELE

10. Mgr Bernadetta WOJTUŃ-SIKORA

11. Wilhelmina PIKUS

Srebrny Medal za długoletnią służbę otrzymali:

1. Prof. dr hab. Marta WIERZBIENIEC

2. Dr hab. prof. UR Ewa DŹWIERZYŃSKA

3. Dr hab. prof. UR Krzysztof KOSTRZEWA

4. Dr hab. prof. UR Paweł PALUCH

5. Dr hab. prof. UR Olga POPOWICZ

6. Dr Ewa NIDECKA

7. Dr Jarosław PELC

8. Krystyna RATOWSKA

Brązowy Medal za długoletnia służbę otrzymała:

1. Mgr Dorota GOŁĄB

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

1. Prof. dr hab. Stanisław BIAŁOGŁOWICZ

2. Prof. dr hab. Jadwiga HOFF

3. Prof. dr hab. Elżbieta URA

4. Prof. dr hab. Andrzej ZACHARIASZ

5. Dr hab. prof. UR Krystyna BARŁÓG

6. Dr hab. prof. UR Janusz CYWICKI

7. Dr hab. prof. UR Małgorzata DŻUGAN

8. Dr hab. prof. UR Stanisław PIEPRZNY

9. Dr hab. prof. UR Zygmunt SIBIGA

10. Dr hab. prof. UR Kazimierz SZMYD

11. Dr hab. prof. UR Alicja UNGEHEUER-GOŁĄB

12. Dr Anna BAJOREK

13. Dr Grzegorz BIELEC

14. Dr Beata GUMIENNY

15. Dr Witold PÓŁTORAK

16. Dr Dorota PSTRĄG

17. Dr Antoni SEREDYŃSKI

18. Dr Wiesława WALC

19. Dr Marta WROŃSKA

20. Dr Jan WOLSKI

21. Dr Małgorzata ZABORNIAK-SOBCZAK

Laury dla najlepszych

Po raz pierwszy w tym roku został przyznany Naukowy Laur Uniwersytetu Rzeszowskiego, honorujący osobę o najważniejszych osiągnięciach w zakresie badań naukowych w ciągu ostatnich 5 lat. Kapituła powołana przez JM Rektora przyznała to zaszczytne wyróżnienie prof. UR dr hab. Andrzejowi Olejce.

W dalszej części uroczystości wręczono Laur Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego najlepszemu absolwentowi UR w 2013 r. Wybierany jest on w wyniku postępowania konkursowego.

– W ten sposób przyznano po raz dziewiąty w dziejach UR Laur Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, który w tym roku otrzymała absolwentka Wydziału Sztuki Paulina Dronka. Pani Paulina Dronka ukończyła studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych z wynikiem bardzo dobrym. Podczas całego okresu studiów bardzo aktywnie pracowała na rzecz środowiska akademickiego, pełniąc w nim różne funkcje min. członka Rady Wydziału Sztuki, przewodniczącej Samorządu Studentów Wydziału Sztuki, członka Senatu, Parlamentu Studentów. Oprócz w/w działalności absolwentka Paulina Dronka była współorganizatorką wielu wystaw i warsztatów plastycznych, a także uczestnikiem wielu imprez kulturalnych i akcji charytatywnych. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Studentów i Absolwentów UR oraz brała udział w wielu wystawach i wernisażach – poinformował Grzegorz Kolasiński, rzecznik Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Symboliczne 13 otwarcie roku akademickiego w dziejach Uniwersytetu Rzeszowskiego nastąpiło poprzez wygłoszenie przez JM Rektora UR formuły: „Rok akademicki 2013/2014 w Uniwersytecie Rzeszowskim ogłaszam za otwarty/ Quod felix faustum fortunatumque sit” i trzykrotne uderzenie trzymanym pionowo berłem rektorskim.

Po uroczystym otwarciu roku akademickiego nastąpił wykład inauguracyjny, który wygłosił prof. dr hab. Kazimierz Ożog zatytułowany „Dlaczego wszyscy powinniśmy pracować nad udoskonaleniem języka polskiego?”. Wygłoszony wykład spotkał się z bardzo serdecznym przyjęciem audytorium.

Dyplom dla prof. Ewy Orlof

inauguracja 2013-14_56-Ewa_Orlof

Jednym z ostatnich punktów inauguracji było uhonorowanie Przez Ministra Spraw Zagranicznych  i Europejskich Republiki Słowacji pana Miroslava Lajčáka dyplomem za wyjątkowe zasługi dla rozwoju przyjacielskich stosunków z Republiką Słowacką, długoletniego pracownika naukowego Instytutu Historii prof. dr hab. Ewę Orlof.

Doktorat Honoris Causa dla prof. Rudolfa Simka

inauguracja 2013-14_86-doktor_HC

Ostatnim punktem zamykającym uroczystość było nadanie, już po raz 9 w historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, tytułu doktora Honoris Causa profesorowi Rudolfowi Simkowi, wybitnemu historykowi związanemu z Uniwersytetem w Bonn. Laudacje wygłosił prof. dr hab. Leszek Słupecki z Instytutu Historii UR, po którym nastąpiło wystąpienie prof. Rudolfa Simka.  

 

Fot. Elżbieta Wójcikiewicz

 

Prof. SimekRudolf_06color_cRechteungeklaert

Prof. dr hab. Rudolf Simek – wychowanek wydziału filologii germańskiej i skandynawistyki oraz teologii katolickiej Uniwersytetu Wiedeńskiego. Od 1995 roku profesor filologii starogermańskiej  i skandynawistyki starszej uniwersytetu w Bonn. Wybitny znawca religii starogermańskiej, literatury staroskandynawskiej, legend arturiańskich, średniowiecznej kosmologii i demonologii, a także katolickiej teologii  i misjologii. Jeden z najwybitniejszych w świecie religioznawców, filologów staronordyckich i mediewistów, humanista, prawdziwy polihistor. Powszechnie szanowany, aktywny animator międzynarodowego życia  naukowego. W latach 2000-2003 przewodniczący International Saga Society,  visiting profesor na uniwersytetach w Sydney i Trømso. Autor 3 encyklopedii, ponad 30 książek, kilkuset artykułów, wydawca serii książek Studia Medievalia Septentrionalia (26). Przyjaciel Polski i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 Fot. Archiwum

 

 

 

 

Więcej zdjęć na: http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/kalendarz-wydarzen/10182,inauguracja-roku-akademickiego-20132014-na-uniwersytecie-rzeszowskim.html

Relacja filmowa na: http://www.tvp.pl/rzeszow/aktualnosci/spoleczne/inauguracja-roku-akademickiego-na-uniwersytecie-rzeszowskim/12643971

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.