Uniwersytet Rzeszowski serdecznie zaprasza Rodziców i Uczniów trzecich klas gimnazjów na pierwsze spotkanie poświęcone informacji o nowym, niepublicznym Liceum Uniwersyteckim w Rzeszowie. Spotkanie odbędzie się 17.X.2013 r. o godz. 16:00, w Auli budynku A0 (Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii) przy ul. Pigonia 1. Kolejne spotkania odbędą się 7 i 21 listopada 2013 r. 

 

 

Liceum Uniwersyteckie zostało utworzone z inicjatywy społeczności Uniwersytetu Rzeszowskiego i będzie kształcić uczniów w poczuciu odpowiedzialności za swoje uzdolnienia i przyszłość oraz dbać o ich wszechstronny rozwój intelektualny, moralny, społeczno-kulturowy wychowując w duchu poszanowania europejskich tradycji a także kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich.

Od roku 2014/2015 w Liceum Uniwersyteckim przewidujemy utworzenie dwóch klas o profilach: matematyczno-przyrodniczym (z rozszerzeniem matematyczno-informatycznym-fizycznym i matematyczno-chemiczno-biologicznym), humanistycznym (z rozszerzeniem języka polskiego, historii, wybranego języka obcego). Nauczycielami będą wykładowcy Uniwersytetu Rzeszowskiego a siedzibą Liceum będzie budynek w centrum Rzeszowa, przy ul. Moniuszki 10. Część zajęć będzie odbywała się w laboratoriach Uniwersytetu. 

Szczegółowe informacje w zaproszeniu (http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/10212,spotkanie-informacyjne-o-nowym-niepublicznym-liceum-uniwersyteckim-w-rzeszowie.html) oraz pod adresem: info@ur.edu.pl

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.