W piątek, 18 października, podczas odbywającego się we Lwowie Forum Mediów Karpackich, podpisano umowę o powołaniu Rady Mediów Karpackich. Forum odbyło się w ramach projektu „Media karpackie kluczem do promocji współpracy transgranicznej w ramach Euroregionu Karpackiego”. Projekt jest współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu pn. „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013”.

– Podpisanie umowy o stworzeniu Rady Mediów Karpackich to tylko pierwszy krok, który pozwoli opracować strategię i formy wspólnych projektów – powiedziała podczas zwołanej na tę okoliczność konferencji prasowej Oksana Petrynycz, koordynator projektu z ramienia Stow

Umowa-

Umowę o powołaniu Rady Mediów Karpackich podpisali przedstawiciele Stowarzyszenia „Euroregion Karpacki – Polska” Oksana Petrynycz i Zrzeszenia Samorządów „Euroregion Karpaty-Ukraina” Halyna Lytwyn, wiceprezes Lwowskiej Obwodowej Organizacji Narodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Ukrainy Andrij Bołkun, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Oddział w Rzeszowie Józef Matusz, prezes Iwano-Frankowskiej Obwodowej Organizacji Narodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Ukrainy Wiktoria Płachta, prezes Zakarpackiej Obwodowej Organizacji Narodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Ukrainy Dmytro Worobec.

– Mamy wielką nadzieję, że stworzenie tej Rady będzie dużym doświadczeniem dla mediów karpackich i stowarzyszeń zrzeszających dziennikarzy. Spodziewam się, że umowa nie stanie się zwykłym papierkiem, a ta struktura będzie skutecznie działać, zaowocuje nowymi projektami – stwierdził Józef Matusz, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – Oddział w Rzeszowie.

W Forum Mediów Karpackich we Lwowie uczestniczyło ponad stu dziennikarzy pracujących w mediach Podkarpacia i Zachodniej Ukrainy (obwody Lwowski, Iwano-Frankowski, Zakarpacki i Czerniowiecki).  Spotkanie rozpoczęło się od wizyty polskich dziennikarzy na Cmentarzu Łyczakowskim, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze na grobach polskich dziennikarzy tam pochowanych, a także złożono hołd spoczywającym na Cmentarzu Orląt polskim obrońcom Lwowa.

Głównym tematem Forum było omówienie zasad promocji, aktualnego stanu oraz perspektyw współpracy transgranicznej mediów z ukraińskiej i polskiej części Euroregionu Karpackiego. Moderatorem Forum był Marek Cynkar dziennikarz Radia Rzeszów. On też wygłosił referat nt. „Mosty na Wschód – historia i przyszłość współpracy dziennikarskiej Ukraina-Polska-Polska-Ukraina”, w którym podzielił się swoim długoletnim doświadczeniem w obszarze współpracy medialnej na polsko-ukraińskim pograniczu. Z kolei Halyna Tereszczuk, dziennikarka Radia Swoboda (Ukraina) przedstawiła kondycję społeczeństwa obywatelskiego i gotowość ludzi do zmian według standardów europejskich w regionie Karpackim Ukrainy.  Jej spostrzeżenia wniosły wiele krytycznych uwag, które powinny zaowocować większą aktywnością dziennikarzy ukraińskich na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Natomiast o ważnych tematach, którymi powinni zajmować się dziennikarze w regionie Karpackim mówił  Bogdan Kusznir, korespondent gazety „Głos Ukrainy” (Ukraina). Ważnym głosem w dyskusji było wystąpienie Tarasa Woźniaka, politologa, redaktora naczelnego magazynu „Ї” (Ukraina). Przedstawił on strategie informowania o stosunkach polsko-ukraińskich, których głównym założeniem jest zrozumienie partnera i otwartość na współpracę. Natomiast o roli i znaczeniu mediów regionalnych i lokalnych w promocji Karpat mówił Józef Matusz, prezes Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Z kolei Andrij Rusyniak, dyrektor spółki radiowo-telewizyjnej RAI (Ukraina), przedstawił społeczne partnerstwo telewizji regionalnej we współczesnym świecie medialnym na przykładzie Telewizji RAI.

Podczas dyskusji zwracano uwagę, że wobec istniejących szans na pozyskanie funduszy unijnych na tego typu projekty transgraniczne, trzeba się pilnie skupić na opracowaniu realnych programów pogłębiających tę współpracę, a także dobrać kompetentnych, aktywnych ich realizatorów. Strona ukraińska podkreślała, że wobec planów integracji Ukrainy z UE, działania medialne we współpracy ze stroną polską mogą walnie przyczynić się do przyśpieszenia tych procesów.

Przedstawicielka Stowarzyszenia „Euroregion Karpacki – Polska” Oksana Petrynych, stwierdziła, że celem realizowanego projektu jest poprawienie jakości informacji na temat regionalnego rozwoju i współpracy transgranicznej.

Chcieliśmy zwrócić uwagę dziennikarzy na to, że należy więcej pisać o codziennym życiu pogranicza – dodała Oksana.

– Naszym zadaniem, jako przedstawicieli Euroregionu, jest dostarczanie jak najwięcej informacji o możliwościach współpracy transgranicznej przedstawicielom organizacji społecznych i samorządów. Drugi aspekt naszej działalności – to pokazanie, skąd dziennikarze mogą czerpać rzetelne informacje, żeby pisać obiektywnie i realizować własne dziennikarskie projekty – dodała Halyna Lytwyn, dyrektor wykonawczy Zrzeszenia Samorządów „Euroregion Karpaty-Ukraina”.

Na otwarciu Forum Mediów Karpackich głos zabierali także przedstawiciele władz ukraińskich, m.in. wiceprzewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej Walerij Piatak, który podkreślił, że właśnie niezależne media są podstawą zmian na Ukrainie. 

Dlatego też najważniejsze dla niezależności w pracy dziennikarza to oparcie się na dwóch kluczowych rzeczach: prawdzie i profesjonalizmie – podkreślił Walerij Piatak.

Forum Forum Mediów Karpackich zorganizowało Stowarzyszenie „Euroregion Karpacki – Polska” w partnerstwie ze Zrzeszeniem Samorządów „Euroregion Karpaty – Ukraina” oraz Zachodnio-Ukraińską Dziennikarską Młodzieżową Fundacją Informacji Ekologicznej i Turystycznej „WETI”.

Fot. Archiwum

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.