W dniu 28 listopada odbyła się konferencja roczna we Lwowie, aby zaprezentować stan wdrażania Programu. Zgodnie z hasłem konferencji spotkanie było także okazją do identyfikacji, zebrania i lepszego zrozumienia rezultatów generowanych przez różnorodne projekty współpracy transgranicznej. Ten proces będzie kontynuowany, aby przekształcić osiągnięcia Programu w długoterminową wartość, trwały kapitał wiedzy. W konferencji wzięło udział ponad 240 osób, w tym przedstawiciele 55 projektów współpracy transgranicznej.

Według stanu na 22 listopada Program dotarł do poziomu 100 zakontraktowanych projektów (nie licząc 5 projektów pomocy technicznej). W ramach Priorytetu 1. zakontraktowane są już 34 projekty, z Priorytetu 2. 26 projektów (w tym 9 projektów strategicznych w trybie pozakonkursowym) oraz z Priorytetu 3. 40 projektów. Razem daje to 87% wartości budżetu przeznaczonego na dofinansowanie projektów. Zakontraktowanie pozostałych zatwierdzonych projektów (pozostałej kwoty na dofinansowanie) nastąpi do końca roku 2013. 

Dla przypomnienia: z naboru pierwszego (alokacja 16 126 091 euro) zatwierdzone zostały 23 wnioski o dofinansowanie (zakontraktowane są już wszystkie 23 projekty), z naboru drugiego (alokacja 88 143 349,25 euro) zatwierdzonych zostało 78 wniosków (do 22 listopada zakontraktowanych zostało 68 projektów), z naboru trzeciego (alokacja 6 654 291,98 euro) zatwierdzonych zostało 8 projektów parasolowych (69 mikroprojektów, w trakcie kontraktowania).

Foto bl-ua-pl-Adam_Kulczycki-2013-12-03_16

W programie konferencji przeważały panele dyskusyjne, podczas których można było szczegółowo zapoznać się z poszczególnymi projektami w ramach pięciu kategorii tematycznych: 
•”Rozwój przedsiębiorczości/ Regionalne strategie rozwoju regionalnego” – panel łączony, moderatorzy: dr Oleksiy Voloschuk, Państwowy Uniwersytet w Czerniowcach oraz dr Svetlana Galko, Instytut Badań Gospodarczych i Konsultingu Politycznego z Kijowa
• „Konkurencyjność miejsc oparta na produktach turystycznych” – moderator: Adam Mikołajczyk, Prezes Zarządu Fundacji Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc
• „Ochrona środowiska naturalnego” – moderator: Alla Voytsikhovska, Państwowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska” 
• „Ochrona zdrowia i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi” – moderator: dr Yuriy Rzhepetskyy, Instytut Biologii Komórki, Państwowa Akademia Nauk Ukrainy
• „Integracja kulturowa i społeczna” – moderator: dr Adam Kulczycki, Uniwersytet Rzeszowski

Relacja fotograficzna z konferencji na: http://www.pl-by-ua.eu/pl,news,137

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.