Rozdaniem certyfikatów potwierdzających udział w trwającym od 21 do 28 stycznia 2014 r. kursie języka polskiego zakończył się w PWSTE w Jarosławiu pobyt młodzieży z Ukrainy, biorącej udział w trzeciej, tym razem zimowej edycji Szkoły Języka Polskiego i Kultury Polskiej.  Organizowana przez PWSTE w Jarosławiu impreza z inicjatywy JM Rektora, prof. nadzw. dra hab. Wacława Wierzbieńca, zatacza coraz to szersze kręgi.

– Podczas pobytu nasi goście uczestniczyli w codziennych kilkugodzinnych zajęciach języka polskiego – informuje Magdalena Bojarska, rzecznik prasowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. – 23-osobowa grupa przebywała w Jarosławiu z inicjatywy dyrektora Instytutu Transformacji Społeczeństwa w Kijowie, Olega Soskina, kierownika realizowanego wspólnie projektu partnerskiego  pod opieką Oleny Arutiunian, Nataliyi Lebedevy i Liobv Domash.

Podczas pobytu przeprowadzono szereg spotkań z dyrekcją instytutów prowadzących kierunki, którymi przyszli studenci z Ukrainy, goszczący w PWSTE w Jarosławiu wykazują największe zainteresowanie.

Przypomnijmy, że 8 lipca 2013 r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu podjęła inicjatywę projektu Letniej Szkoły Języka Polskiego i Kultury Polskiej. Natomiast 9 września 2013 r. przystąpiliśmy do realizacji drugiej edycji projektu, trwającego tym razem aż trzy tygodnie. Z kolei 30 października 2013 r. rektor jarosławskiej uczelni gościł Olenę Arutiunian, kurator projektu partnerskiego realizowanego wspólnie z Instytutem Transformacji Społeczeństwa w Kijowie, która dokonała nadzoru pedagogicznego nad studiującą w naszej Uczelni młodzieżą ukraińską. Pani kurator stwierdziła, że studenci ukraińscy mają zapewnione bardzo dobre warunki do nauki oraz rozwijania swoich zainteresowań, natomiast Władze Uczelni oraz kadra dydaktyczna dbają o ich rozwój merytoryczny. Dodatkowo w dniach 13 – 15 listopada 2013 r. w ramach promocji prowadzonej za wschodnią granicą, PWSTE w Jarosławiu gościła delegację rodziców młodzieży ukraińskiej zainteresowanej podjęciem nauki w jarosławskiej uczelni. Rezultatem wspomnianych działań jest trzecia już edycja Szkoły Języka Polskiego i Kultury Polskiej, zorganizowana w okresie zimowym. Celem intensywnego kursu w ramach organizowanej przez nas inicjatywy jest kształcenie poprawności w zakresie języka polskiego na takim poziomie zaawansowania, który umożliwi sprawne porozumiewanie się podczas studiów w jarosławskiej Uczelni. Codzienne zajęcia służyły nauce połączonej z poznaniem historii i kultury naszego kraju.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.