19 stycznia 2014 r. w sali posiedzeń Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się niecodzienna uroczystość. Odrodzone w 2010 r. gniazdo Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rzeszowie (istniejące w latach 1886-1947 z wojennymi przerwami), mające oficjalną siedzibę przy tymże wydziale, przyznało najwyższą godność honorowego członka ks. infułatowi Józefowi Sondejowi. Obecni na uroczystości przedstawiciele Rady Odrodzenia „Sokoła” z siedzibą w Krakowie, do której należy rzeszowski „Sokół” wręczyli księdzu, jako piątej osobie w historii, Złoty Krzyż Legii Honorowej Sokolstwa Polskiego.

            Ksiądz infułat Józef Sondej jest barwną postacią dla Rzeszowa i całego Podkarpacia.  1 marca 2014 r. skończy setny rok życia. Ten gorliwy kapłan, gorący patriota i społecznik, w 1934 r. ukończył znane I Gimnazjum w Rzeszowie, a w 1939 r. w katedrze przemyskiej został wyświęcony na księdza. Podczas okupacji działał w ZWZ-AK, a następnie w WiN. W latach 1945-1955 był wikarym w kilku parafiach na Rzeszowszczyźnie w ówczesnej diecezji przemyskiej. W latach 1955-1994, czyli aż przez 39 lat pełnił obowiązki proboszcza parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie.

            Jako proboszcz tej parafii m.in. organizował od podstaw duszpasterstwo akademickie w Rzeszowie, z którego korzystali studenci uczelni rzeszowskich, w tym WSP. Będąc bliskim współpracownikiem zmarłego pod koniec 2012 r. ks. arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, w ciężkich komunistycznych czasach podjął się trudu budowy nowych obiektów sakralnych na terenie Rzeszowa i okolicy. Nie zważając na szykany władz, doprowadził po powstania w mieście 9 nowych parafii. W latach 1980-1981 czynnie wspierał „Solidarność”, zarówno pracowniczą, jak też rolniczą, przyczyniając się do zawarcia w lutym 1981 Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich. W latach 1982-1989 pomagał represjonowanym po wprowadzeniu stanu wojennego.

            Nie zaniechał obywatelskiej aktywności po przejściu na kościelną emeryturę w 1994 r.   W 1995 r. za swe nieocenione zasługi dla miasta i regionu otrzymał tytuł honorowego obywatela Rzeszowa, a następnie gminy Frysztak. W 2008 r. prezydent RP Lech Kaczyński za wybitną działalność na rzecz niepodległego i demokratycznego państwa polskiego odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Ksiądz infułat, mimo sędziwego wieku, nadal czynnie udziela się w życiu publicznym Rzeszowa i poszczególnych środowisk w tym akademickiego. Przez ostatnie lata brał np. udział w spotkaniach opłatkowych studenckiego Klubu Podróżników przy Wydziale WF UR. Ostatnio, 17 listopada 2013 r. wygłosił porywającą homilię, a następnie osobiście poświęcił i odsłonił pomnik ppłk. Łukasza Cieplińskiego i jego podkomendnych, który stanął w centrum Rzeszowa. Nadal wspiera czynnie działalność rzeszowskiego „Sokoła”.

Zredagowano na podstawie materiału z:

http://www.ur.edu.pl/home-zakladki/wydarzenia/11802,zloty-krzyz-legii-honorowej-sokolstwa-polskiego-dla-ksiedza-infulata-jozefa-sondeja.html

jub12

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.