W styczniu 2014 r. w ramach tradycyjnego kolędowania, w Bibliotece Muzycznej w Rzeszowie odbyło się spotkanie z Bartoszem Gałązką i liczną grupą malarzy, artystów, muzyków, miłośników śpiewu i kolędowania starych kolęd przy muzyce na dawnych instrumentach.

Zespół Muzyki Dawnej VOX ANGELI, powstał w 2002 roku w Rzeszowie z inicjatywy małżeństwa Barbary i Macieja Batorów. Tworzą go artyści, których łączy pasja do muzyki dawnej. O sobie mówią: „Niczym pielgrzymi w mroku dziejów podążamy do korzeni muzyki, pragnąc jednocześnie odnaleźć to, co jeszcze nie zostało odkryte”.

Celem zespołu jest pielęgnowanie tradycji liturgicznego śpiewu chorałowego oraz propagowanie tego wspaniałego bogactwa, jakim jest muzyka dawna i tradycyjna. Realizują to poprzez praktyczne, oparte na badaniach historycznych, wykonywanie chorału gregoriańskiego, organizowanie koncertów, warsztatów i audycji muzycznych. Repertuar to muzyka polskiego i europejskiego średniowiecza oraz pieśni tradycyjne i liturgiczne.

Zespół współpracuje z wybitnymi badaczami kultury, zarówno w zakresie teorii historycznego wykonawstwa, jak i praktycznego sposobu śpiewu tradycyjnego, i gry na instrumentach. Często na swoich koncertach organizuje słuchaczy, pozwalając im na doświadczenie radości wspólnego muzykowania. W kalendarz na stałe wpisane są okresy wspólnego kolędowania oraz śpiewy pieśni pasyjnych w trakcie Wielkiego Postu. Posiada instrumenty wykonane według średniowiecznych wzorców. W 2011 roku powołał do życia otwarty projekt „Schola Gregoriana Resoviensis”, która ma na celu przywrócenie tradycyjnego śpiewu Kościoła katolickiego podczas liturgii. Od stycznia 2014 roku Zespół realizuje projekt pt. ”Kolbergowo – stacja Rzeszów” związany z obchodami Roku Oskara Kolberga i dwusetnej rocznicy urodzin wielkiego badacza kultury ludowej. Projekt ma na celu popularyzowanie, ocalenie od zapomnienia i przekazanie następnym pokoleniom tego wspaniałego dziedzictwa, jakim jest nasza piękna tradycja we wszystkich jej aspektach.

Fot. Mieczysław  K O W A L

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.