W dniu 28 lutego 2014 roku w Hotelu Rzeszów odbyła się piąta edycja Gali „Laur Studentów 2014” organizowana przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Patronat Honorowy nad uroczystością objął Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Aleksander Bobko.

Gala „Laur Studentów 2014” to wydarzenie, które jest okazją dla studentów, aby uhonorować osoby, organizacje, firmy i instytucje wspierające ich codzienną działalność ale także aby wyrazić wdzięczność wybranym osobom spośród społeczności akademickiej za zaangażowanie w pracę ze studentami.

W trakcie trwania uroczystości zostały wręczone nagrody w 9 kategoriach. Pierwsza
z nich to „Instytucja wspierająca studentów”. Nagroda w tej kategorii przyznawana jest instytucji, której nie jest obojętna przyszłość studentów i absolwentów.  Instytucja wyróżniona przez studentów to wzór do naśladowania i motor rozwoju.  Nagrodę otrzymał: Podkarpacki Bank Spółdzielczy.

Kolejna nagroda przyznana została w kategorii „Firma Przyjazna Studentom”. Jest to wyróżnienie przyznawane firmie, która w szczególny sposób przyczynia się do wspierania pracy Samorządu Studentów UR. Swoim zaangażowaniem i pomocą motywuje do dalszego rozwoju
 i aktywizowania środowiska akademickiego. Jest to dla studentów kategoria niezwykle ważna, gdyż wsparcie takiej firmy często daje możliwość na zrealizowanie projektów. Nagrodę otrzymał Powszechny Zakład Ubezpieczeń.

Kategoria „Media” to z kolei wyróżnienie dla aktywnie promującego działalność studencką medium. Nagroda ta stanowi najważniejsze wyróżnienie przyznawane przez społeczność akademicką proaktywnemu medium wyszczególniając promocję działalności akademickiej w 2013 roku oraz profesjonalizm dziennikarski. Dzięki współpracy z mediami inicjatywy studenckie docierają do społeczności lokalnej i regionalnej. Nagroda została przyznana TVP Rzeszów.

Czwartą kategorią, w której wręczane są nagrody jest „Odkrycie Roku”.  Laur przyznawany jest osobom, które są odkryciem wśród społeczności studenckiej. Poprzez swoje zaangażowanie
 i prace nad sobą są wzorem do naśladowania i dumą Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wyróżniona w tej kategorii została studentka Jennifer Mytych – nagrodzona przez premiera Donalda Tuska oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbarę Kudrycką dyplomem oraz symbolicznym czekiem na realizację projektu naukowego zatytułowanego: „Identyfikacja nowych zagrożeń związanych ze stosowaniem nanocząsteczek złota, srebra, krzemu oraz nanodiamentów na proces przedwczesnego starzenia się komórek ludzkich”. Studentka jest również zdobywczynią Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Kolejna kategoria „Miejsce Przyjazne Studentom”. Jest to nagroda przyznawana organizacjom i instytucjom, którym nie jest obojętny czas wolny studenta. Dzięki nim możliwy jest kontakt z kulturą, dobra zabawa, a przede wszystkim zdobywanie umiejętności w organizowaniu czasu wolnego w sposób jak najbardziej aktywny i kształcący. Wyróżnione tej kategorii zostało Kino Helios.

 Szósta Kategoria, w której przyznawane jest wyróżnienie to „Osobowość Roku”. Nagroda wręczana jest osobie, która swoim zaangażowaniem przyczyniła się do rozwoju środowiska studenckiego. Jest to szczególnie ważne wyróżnienie, gdyż studenci, chcę podziękować za jej pomoc
 i wsparcie w tworzeniu struktur samorządowych. W tym roku nagrodę zdobył Stanisław Mazur – dyrektor Centrum Medycznego „Medyk” w Rzeszowie.

Kolejna Nagroda przyznawana jest w kategorii „ProStudent”.  Jest ona największym wyróżnieniem akademickim, gdyż wręcza się ją osobom za całokształt ich działalności w rozwój obszaru akademickiego.  Są to osoby, które w szczególny sposób zapisały się w sercach studentów swoją postawą oraz działalnością na Uniwersytecie Rzeszowskim. Nagrodę zdobył Prof. dr hab. Aleksander Bobko – rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Przedostatnia kategoria to „Promotor Kultury Studenckiej”. W tej kategorii nagroda przyznawana jest osobie lub organizacji, która promuje działalność Samorządu Studentów UR, a jednocześnie pomaga w przygotowaniu i realizowaniu wszelkich przedsięwzięć. Wyróżnione zostało Centrum Medyczne „Medyk”.

Dziewiąta a zarazem ostatnia kategoria to „Przyjaciel studentów”. Zwycięzcy zostali wyłonieni w drodze plebiscytu przeprowadzonego na każdym wydziale. Poprzez tą nagrodę studenci chcą podziękować takim osobom, które są dla nich wzorem do naśladowania, które z radością wprowadziły je w funkcjonowanie wydziału, udzieliły pomocy i wsparcia, a dodatkowo wykazały się wielkim zrozumieniem i kulturą osobistą w relacjach ze studentami. W tej kategorii przyznanych zostało 12 wyróżnień, które trafiły na ręce magistrów, doktorów i profesorów z poszczególnych wydziałów. Nagrodzeni zostali: dr Dorota Semków- Chajko (Wydział Prawa i Administracji), dr hab. Prof. UR Emilian Zadarko (Wydział Wychowania Fizycznego), dr Aleksandra Kwiatkowska (Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych), dr Krzysztof Piróg (Wydział Socjologiczno-Historyczny), prof. UR dr hab. Mirosław Dymon (Wydział Muzyki), prof. UR dr hab. Zenon Ożóg (Wydział Filologiczny), dr n. med. Barbara Zych (Wydział Medyczny), dr inż. Artur Ostromęcki (Wydział Ekonomii), prof. UR dr hab. inż. Zbigniew Czerniakowski, (Wydział Biologiczno-Rolniczy), dr Waldemar Lib (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy), mgr Aneta Suslinnikow (Wydział Sztuki), dr Hubert Sommer (Wydział Pedagogiczny).

Podczas uroczystości została wręczona również nagroda specjalna w formie podziękowania, którą otrzymał Dawid Paśko, przewodniczący w latach 2011-2013, za całokształt swojej pracy
i zaangażowanie, jakim wykazał się podczas pełnienia swojej funkcji.

Na zakończenie gali zostały również wręczone wyróżnienia za wsparcie i pomoc dla: Grzegorza Kolasińskiego (Rzecznika Prasowego UR), Adama Maryniak (nauczyciel Centrum Sportu i Rekreacji UR), Heleny Wilk (Kierownik Działu Studenckiego UR), Tadeusza Maruta (Pełnomocnika Rektora ds. domów studenckich UR).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.