Główną nagrodą w Konkursie Wiedzy o Rzeszowie „Rzeszów – to moje miasto, miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam” (edycja 2014) jest wycieczka do Bratysławy i Wiednia ufundowana przez głównego sponsora Fundację Książąt Lubomirskich. Zwycięscy otrzymają także nagrody, których ofiarodawcami są: Urząd Miasta Rzeszowa, Polskie Radio Rzeszów S.A., GC „Nowiny”, TVP Rzeszów, WSK „PZL – Rzeszów” S.A., Radio Taxi 19191, Podkarpacki Bank Spółdzielczy – Oddział w Rzeszowie, Centrum Usług Turystycznych w Rzeszowie, Fundacja Książąt Lubomirskich, Stowarzyszenie Grupa Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”, Restauracja „Chilita”, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 – Na ostatnim posiedzeniu Kapituły Konkursu Wiedzy o Rzeszowie postanowiono, że na następne posiedzenie każdy z członków komisji dokona wyboru 60 pytań (plus kilku rezerwowych), mając na uwadze tytuł główny Konkursu, ustalone na pierwszym posiedzeniu tematy, tj. rozwój przestrzenny Rzeszowa, innowacyjność, Dolina Lotnicza, Kultura, Turystyka i rekreacja oraz przedstawi propozycje literatury zalecanej dla uczestników – informuje dr Adam Kulczycki z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, główny koordynator Konkursu Wiedzy o Rzeszowie.

Do 15 marca 2014 r. odbędą się w szkołach ponadgimnazjalnych etapy szkolne. Do finału konkursu zakwalifikują się ci uczestnicy, którzy na teście szkolnym zgromadzą ponad 50 proc. punktów. Finał, czyli test wyłaniający najlepszych zaplanowano na 7 kwietnia 2014 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim. Natomiast uroczyste wręczenie nagród  na 10 najlepszych uczestników przewidziano w dniu 28 kwietnia o godz. 13.

Konkurs organizują: Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Urząd Miasta Rzeszowa, Fundacja Książąt Lubomirskich, Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, Stowarzyszenie Grupa Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”.

Konkurs organizowany jest pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Aleksandra Bobko, Księcia Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca.

Przed finałem uczestnicy będą mogli poznawać miasto Rzeszów podczas wycieczki, w której przewodnikiem będzie Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński.

***

Zgłoszenia do konkursu mogła dokonać szkoła ponadgimnazjalna (dyrekcja, nauczyciel WOS, historii lub wychowawca klasy) poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (w załączniku) lub kuponu konkursowego zamieszczonego na łamach GC „Nowiny” i miesięcznika „Echo Rzeszowa” na adres: Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, al. T. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów z dopiskiem „Konkurs wiedzy o Rzeszowie” lub na e-maila: konkurswiedzyorzeszowie@gmail.com, do dnia 5 marca 2014 roku (w przypadku przesyłek listowych liczy się data stempla pocztowego). Informacje o konkursie są także emitowane na antenie Polskiego Radia Rzeszów S.A. w sobotnim programie Lekkie Uzupełnienie Soboty w godz. od 9 do 10. Karta zgłoszeniowa jest także do pobrania na stronie: http://www.tvp.pl/rzeszow/patronaty/konkurs-wiedzy-o-rzeszowie/13869314i na: http://www.socjologia.univ.rzeszow.pl/Konkurs

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.