W związku ze zbliżającą się kanonizacją bł. Jana Pawła II, pierwszego doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego, JM Rektor Prof. dr hab. Aleksander Bobko zaprasza na organizowaną w dniach 28-29 marca 2014 r. konferencję naukową, poświęconą Osobie i dziełu Papieża-Polaka.

 

Konferencja pod tytułem: „Błogosławiony Jan Paweł II – pierwszy doktor honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego”, rozpocznie się 28 marca o godz. 8.00 mszą św. z homilią JE Biskupa Rzeszowskiego dr. Jana Wątroby w kościele akademickim pw. św. Jadwigi Królowej przy al. T. Rejtana.

– Inicjatywa zorganizowania w Uniwersytecie rzeszowskim konferencji związana jest z wydarzeniem jakie dokona się 27 kwietnia 2014 r., czyli z kanonizacją bł. Jana Pawła II. Kanonizacja Papieża-Polaka to wydarzenie doniosłe dla Kościoła i dla naszej Ojczyzny, wydarzenie o historycznym znaczeniu. Będzie to moment oczekiwany przez miliony ludzi na świecie i w Polsce od dnia pogrzebu papieskiego, kiedy to starożytnym zwyczajem dał się słyszeć vox populi „Subito Santo” – mówi Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Aleksander Bobko.

W pierwszym dniu (piątek) obrady odbywać się będą od godz. 9.30 w budynku rektoratu UR przy al. T. Rejtana 16c. Rozpocznie je wystąpienie JE Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego o. ł. dr. Mieczysława Mokrzyckiego wieloletniego współpracownika Ojca Świętego. Oprócz tego wygłoszonych zostanie 8 referatów ukazujących różnorakie aspekty działalności Papieża-Polaka. Obradom towarzyszyć będzie otwarcie wystawy pt. „Błogosławiony Jan Paweł II w fotografiach Adama Bujaka” oraz występ młodzieży z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Iwkowej pt. „Szukam nauczyciela i mistrza”.

W sobotę, od godz. 9.00,  również w budynku rektoratu UR, rozpocznie się panel pt. „Szukajcie świętości w codziennym życiu”, w którym zaprezentowanych zostanie 6 wystąpień, poświęconych zarówno rozważeniom teoretycznym, jak i możliwościom realizacji postawy chrześcijańskiej w dzisiejszym świecie.

Podczas konferencji podkreślimy , że Jan Paweł II to człowiek uniwersytetu, wielu uniwersytetów. To człowiek nauki, cieszący się uznaniem i autorytetem naukowym i moralnym. Przesłanka bliższa to ta, iż Ojciec Święty jest nie tylko naszym pierwszym doktorem honoris causa ale też Honorowym Obywatelem naszego Miasta. Jako Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa, towarzyszył narodzinom naszej Alma Mater, pisząc w osobistym liście z okazji pierwszej inauguracji Uniwersytetu Rzeszowskiego: „Z radością dowiaduję się, że w tych dniach rozpoczyna swoją działalność naukową i dydaktyczną nowy polski uniwersytet Uniwersytet Rzeszowski” – podkreśla jeden z organizatorów Ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec.

Konferencja odbywać się będzie pod honorowym patronatem J.E. Ks. Bp. dr. Jana Wątroby – Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej, J.E. Ks. Bp. Kazimierza Górnego – Biskupa Seniora Diecezji Rzeszowskiej, Wojewody Podkarpackiej Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej, Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciecha Buczaka, Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca i Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa Andrzeja Deca.

Szczegółowy program dostępny jest na stronach internetowych Uniwersytetu Rzeszowskiego: www.ur.edu.pl

Opracowano na podstawie materiałów otrzymanych od Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Rzeszowskiego Grzegorza Kolasińskiego.

 Fot. Archiwum

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.