Zakończył się etap szkolny Konkursu Wiedzy o Rzeszowie „Rzeszów – to moje miasto, miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam”. Do finałowego testu z ponad 20 rzeszowskich szkół średnich zakwalifikowało się ponad 110 uczestników.  Test finałowy zaplanowano na 7 kwietnia 2014 r. o godz. 10. Odbędzie się on w Auli Głównej Budynku A-0 w Rzeszowie, przy ul. Pigonia 1 (wjazd od strony al. T. Rejtana). Natomiast uroczyste wręczenie nagród  na 10 najlepszych uczestników przewidziano w dniu 28 kwietnia o godz. 13, w Rzeszowskim Ratuszu.

– Aby zakwalifikować się do etapu finałowego należało zdobyć ponad 50 procent punktów. Wśród laureatów etapu szkolnego są osoby z bardzo wysokim wynikiem – informuje dr Adam Kulczycki, koordynator Konkursu Wiedzy o Rzeszowie. – Na 40 możliwych do zdobycia punktów na swoim koncie zgromadzili 38, 37, 35, 33 punktów.  Zapowiada się bardzo interesująca rywalizacja. 7 kwietnia uczestnicy Testu Finałowego będą mieli do rozwiązania test składający się z 60 punktów opracowany przez Kapitułę Konkursu, której przewodniczy prof. dr hab. Marian Malikowski.

W Kapitule zasiadają autorytety z różnych dyscyplin naukowych: socjologii, historii, architektury, regionalistyki, dziennikarstwa. Zaproszenie do Kapituły przyjęli m.in. książę Jan Lubomirski-Lanckoroński, prof. dr hab. Jan Malczewski z UR, dr Mieczysław Janowski, wieloletni prezydent Rzeszowa, europoseł i senator, mgr Marek Darecki – prezes Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”, mgr Andrzej Czarnecki, dyrektor ds. komunikacji WSK „PZL – Rzeszów” S.A., mgr Jacek Szarek – dyrektor, redaktor naczelny Oddziału TVP w Rzeszowie, dr Henryk Pietrzak – prezes Polskiego Radia Rzeszów S.A.,  mgr Stanisław Sowa – red. naczelny GC „Nowiny”, mgr Zdzisław Daraż – redaktor naczelny „Echa Rzeszowa”, dr Piotr Wisz – nauczyciel historii w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie, mgr Marek Plizga, dyrektor III LO w Rzeszowie, mgr Ryszard Pizun – nauczyciel historii w II LO w Rzeszowie, mgr Lesław Malicki – nauczyciel historii w XII LO w Rzeszowie, dr Beata Blahaczek – nauczyciel historii w VI Liceum Ogólnokształcącym (Zespół Szkół nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego), mgr Mgr Agata Ozga-Myc, nauczyciel historii  Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie, mgr Ustrzycka Maria – nauczyciel historii w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie im. gen. Władysława Andersa, mgr Edyta Bąk – nauczyciel historii w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, mgr Mazurkow Bożena – nauczyciel historii w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusz Kwiatkowskiego, mgr Łukasz Bełch z Podkarpackiego Banku Spółdzielczego – Oddział w Rzeszowie, mgr Czesław Chlebek – wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa i przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki RM Rzeszowa, radni Rady Miasta Rzeszowa: dr hab. prof. PRz Grzegorz Budzik – przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Rzeszowa, mgr Mirosław Kwaśniak – przewodniczący Komisji Zdrowia RM Rzeszowa, mgr Jolanta Kaźmierczak – przewodnicząca Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych RM Rzeszowa, mgr Beata Ratajczak – przewodnicząca Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej RM Rzeszowa, mgr Stanisław Ząbek – przewodniczący Komisji Ekonomiczno – Budżetowej RM Rzeszowa, mgr Waldemar Wywrocki –  przewodniczący Komisji Promocji i Współpracy z Zagranicą RM Rzeszowa, mgr Witold Walawender – przewodniczący Komisji Regulaminowo – Statutowej RM Rzeszowa, mgr Jacek Kiczek – przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM Rzeszowa, radny mgr Wiesław Buż, mgr Klaudia Bajrasz z Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa (reprezentuje interesy Prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca), mgr Jerzy J. Fąfara z Podkarpackiego Instytutu Książki i Marketingu, mgr Zygmunt Cebula, regionalista i historyk z pasją, mgr Janusz Dźwierzyński – kierownik Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie, red. mgr Ryszard Lechforowicz i red. mgr Roman Małek z „Echa Rzeszowa”, red. mgr Bogusław Kotula i inni.

Celem przygotowania młodzieży do Konkursu, w szkołach odbyły się spotkania promujące Rzeszów i jego bogatą historię. Wzięli w niej udział radni miasta Rzeszowa, m.in. mgr Witold Walawender – przewodniczący Komisji Regulaminowo – Statutowej RM Rzeszowa, oraz mgr Janusz Dźwierzyński – kierownik Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie i dziennikarze: red. mgr Ryszard Lechforowicz, red. mgr Roman Małek z „Echa Rzeszowa” oraz pracownicy dydaktyczno-naukowi Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego: dr Agata Nijander-Dudzińska, dr Karolina Cynk i dr Katarzyna Błaszczuk. Nad sprawnym przebiegiem spotkań czuwał dr Adam Kulczycki, koordynator Konkursu Wiedzy o Rzeszowie. Wśród uczniów przeprowadzono quizy konkursowe. Nagrodzeni otrzymali kupony konkursowe Restauracji „Chilita”.

Celem konkursu jest odkrywanie bogactwa dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie przeszłości miasta; uświadamianie europejskiego wymiaru tego dziedzictwa, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania młodzieży szkół średnich swoim miastem, jego przeszłością, środowiskiem geograficznym, kulturą oraz życiem gospodarczym i społecznym, popularyzacja wiedzy na temat ludzi wpisanych w historię miasta, wskazywanie wzorców osobowych, kształtowanie poczucia więzi regionalnej poprzez upowszechnianie wiedzy o małej ojczyźnie – informuje dr Adam Kulczycki, koordynator Konkursu Wiedzy o Rzeszowie.

Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma w nagrodę 3 dniową wycieczkę do Bratysławy i Wiednia, której fundatorem jest Fundacja Książąt Lubomirskich. Więcej o nagrodzie głównej na stronie: http://fundacjaksiazatlubomirskich.pl/index.php/pl/ Zwycięzca otrzyma także bardzo cenną nagrodę ufundowaną przez Prezesa Polskiego Radia Rzeszów S.A. Laureata upominkami nagrodzą także: WSK „PZL – Rzeszów” S.A. i Radio Taxi 19191 oraz GC „Nowiny”. Zdobywcy 2 i 3 miejsca otrzymają nagrody ufundowane przez Centrum Usług Turystycznych w Rzeszowie, WSK „PZL – Rzeszów” S.A., Radio Taxi 19191. Przewidziano także nagrody rzeczowe za 4 i 5 miejsce  ufundowane przez Stowarzyszenie Grupa Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” i Urząd Miasta Rzeszowa oraz Podkarpacki Bank Spółdzielczy – Oddział w Rzeszowie. Organizatorzy przewidzieli także nagrody dla pozostałej piątki. Zadba o nie m.in. Restauracja „Chilita”, Urząd Miasta Rzeszowa i Stowarzyszenie Grupa Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”. Wszyscy laureaci otrzymają w prezencie wydaną w 2012 roku publikację „Rzeszowska Moc” – Światowy Producent Silników Lotniczych WSK Rzeszów, której fundatorem jest WSK „PZL – Rzeszów” S.A. Natomiast wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają okolicznościowe upominki ufundowane przez Uniwersytet Rzeszowski i Radę Młodzieży Rzeszowa.

Konkurs organizują: Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Fundacja Książąt Lubomirskich, Urząd Miasta Rzeszowa, Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, Stowarzyszenie Grupa Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” i Rada Młodzieży Rzeszowa. Konkurs organizowany jest pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Aleksandra Bobko, Księcia Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca.

Informacje o konkursie będą także emitowane na antenie Polskiego Radia Rzeszów w sobotnim programie Lekkie Uzupełnienie Soboty, w sobotę 29 marca 2014 r. o godz. od 10 do 11.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.