Jak poinformował Tomasz Leyko, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, w poniedziałek, 24 marca, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego zebrała się komisja konkursowa ws. wyboru dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Komisja obradowała w składzie: Lesław Majkut – przedstawiciel województwa podkarpackiego, przewodniczący Komisji Konkursowej, Wojciech Buczak  – przedstawiciel województwa podkarpackiego, Danuta Magoń – Opalińska – przedstawiciel województwa podkarpackiego, Bożena Sawicka – przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, naczelnik w Departamencie Narodowych Instytucji Kultury, Wojciech Świdziński – przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, starszy specjalista w Departamencie Narodowych Instytucji Kultury, Dariusz Dubiel – przedstawiciel Towarzystwa Kultury Teatralnej, Inka Dowlasz – przedstawiciel Związku Artystów Scen Polskich, Mieczysław Potoczny – przedstawiciel Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Grzegorz Pawłowski – przedstawiciel Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Komisja zapoznała się z odwołaniem dwójki kandydatów, którzy nie znaleźli się w gronie pięciu zaproszonych do rozmów kwalifikacyjnych. Uznała za zasadne odwołanie pana Łukasza Pijewskiego  i zdecydowała się dopuścić go do dalszej procedury konkursowej. Oprócz niego do konkursu zaproszeni zostali: Jacek  Bunsch, Andrzej  Chichłowski, Adam  Sroka, Jan  Nowara i Waldemar  Matuszewski.

Po rozmowach z wymienionymi kandydatami komisja zdecydowała rekomendować Zarządowi Województwa Podkarpackiego kandydaturę Jana Nowary na stanowisko dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Decyzja nie zapadła jednogłośnie. Taką samą liczbą głosów otrzymał Waldemar Matuszewski, przy powtórnym głosowaniu wynik był podobny i w takiej sytuacji decydujący był głos przewodniczącego komisji.

Na jednym z najbliższych posiedzeń, Zarząd Województwa zajmie się uchwałą dotyczącą powołania nowego dyrektora. Do tego czasu członkowie zarządu nie będą się odnosić do procedury konkursowej.

W czasie konkursu pan Jan Nowara odniósł się do informacji prasowych dotyczących okresu, w którym pełnił funkcję dyrektora rzeszowskiego teatru. Złożył oświadczenie, w którym  informuje, że nie został ukarany przez Rzecznika Finansów Publicznych. Rzecznik badał sprawę badał w 2003 roku po odejściu Jana Nowary z funkcji dyrektora teatru. Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych odmówił wniesienia wniosku o ukaranie ze względu na brak znamion czynu.

Redakcja „Gazety Parlamentarnej”

Fot. Archiwum 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.