W dniu 29 marca 2014 roku pożegnaliśmy Józefa Gajdę. Jego prochy pochowane zostały na cmentarzu w Harklowej. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyła liczna grupa dziennikarzy środowiska rzeszowskiego, m.in.: Zdzisław Daraż, Ryszard Zatorski, Roman Małek, Stanisław Rusznica, Mieczysław Kowal, Wiesław Buż.  

Józef Gajda był wspaniałym człowiekiem, o wielkim sercu, człowiekiem o zacnym charakterze, humanistą, niosącym ludziom przyjaźń i pomoc.

Cieszył się dużym autorytetem w środowisku dziennikarskim. Dzielił się zawsze z nami swoją wiedzą i doświadczeniem w tej branży. Chętnie z tego korzystaliśmy.

Kochał ludzi, kochał świat, kochał życie. Był zawsze uśmiechnięty i radosny. Niezwykle życzliwy i chętny do pomocy. W naszej pamięci oraz tych, którym dane było Go spotkać na życiowej drodze, pozostaje jako człowiek prawy i szlachetny.

IMG 6878

Józef Gajda urodził się12 marca 1933 roku w Grudnej Kępskiej, gmina Biecz. Od 1956 roku związany był z Rzeszowem. Studia wyższe z tytułem magistra administracji ukończył na Wydziale Prawa i Administracji w Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez wiele lat pracował w administracji państwowej jako zastępca dyrektora wydziału w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Na emeryturze zajmował się społecznie  pracą dziennikarską, szczególnie jako fotoreporter w czasopismach „Echo Rzeszowa” i „Nasz Dom Rzeszów”. Należał do najstarszych i bardzo aktywnych członków i działaczy Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa. Od 2006 roku był członkiem Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP. Od 2003 roku należał do Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Był członkiem Zarządu SDRP – Oddział w Rzeszowie.

Publikował fotografie najważniejszych wydarzeń z życia kulturalnego, naukowego, gospodarczego i społecznego. Był doskonałym dokumentalistą wszystkiego co działo się w Rzeszowie. Aparatem fotograficznym utrwalił udział w różnych uroczystościach wielu znanych ludzi. Dokumentował na fotografiach m.in. Światowe Festiwale Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, Festiwale Carpathia itp.

Wiele zdjęć autorstwa Józefa Gajdy znajduje się w wydawnictwach zwartych, m.in. „A to Polska właśnie” – wydawnictwo zawierające dokumenty VIII Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury w Warszawie w 2006 roku, „Współczesna rola oraz zadania mediów lokalnych i regionalnych” – dokumenty konferencji popularno-naukowej w Rzeszowie w 2007 roku, album fotograficzny „Rzeszów Miasto w Europie” 2007 r. oraz katalogach wystaw fotograficznych. Jego zdjęcia zamieszczane były na stronach internetowych placówek kultury.

IMG 6058

Józef Gajda działał aktywnie w Polskim Związku Filatelistów. Był autorem katalogów wystawowych oraz projektów kartek pocztowych wydawanych z okazji wystaw. Był autorem wielu publikacji na tematy filatelistyczne. Jako wystawca w klasie literatury otrzymał dyplom w randze medalu dużego srebrnego i dwa dyplomy na medal srebrny. Wniósł duży wkład  w organizację wystaw filatelistycznych w Rzeszowie pełniąc wielokrotnie funkcję zastępcy przewodniczącego komitetu organizacyjnego. Był długoletnim członkiem władz okręgu PZF i prezesem koła nr 15. Był odznaczony, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Odznaką „Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego”.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.