Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rzeszowie zorganizował Jubileusz 30 – lecia Seniorów UTW w restauracji Hotelu Prezydenckiego w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze 48. Na spotkanie – przybyła liczna grupa Seniorów – większość kobiety.

Było uroczyste przyjęcie przy zastawionych stołach z białymi obrusami i kwiaty na stołach. Usłyszeliśmy serdeczne życzenia od Zarządu UTW i Klubu Aktywnych Seniorów. W części artystycznej wystąpił Chór z bogatym repertuarem, były czytane ciekawe wiersze, gorące życzenia z pięknymi kwiatami, wiersze na dzień kobiet, jeden z nich otrzymał liczne i duże oklaski. Spotkanie Seniorów odbyło się w miłej atmosferze z życzeniami długich, zdrowych, dalszych lat życia !!!

IMG 6130

Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością Pani prezydentowa Aleksandra Ferenc (w środku trzyma kwiaty).

                                    ź

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.