Ponad 110 uczniów szkół średnich rywalizowało w poniedziałek, 7 kwietnia 2014 r., o nagrodę główną w II Konkursie Wiedzy o Rzeszowie „Rzeszów – to moje miasto, miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam”. Na 3-dniową wycieczkę do Bratysławy i Wiednia pojedzie z opiekunem uczennica Sylwia Fuglewicz z VI LO im. A. Towarnickiego w Rzeszowie. Jej fundatorem jest Fundacja Książąt Lubomirskich. Drugie miejsce przypadło w udziale Markowi Opiole z Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Warszawskiej. Natomiast laureatką trzeciego miejsca jest Beata Homa z III LO im. C. K. Norwida w Rzeszowie.

Fina-IMG 7042

Do finałowego testu z ponad 20 rzeszowskich szkół średnich przystąpiło się 112 uczestników. Test finałowy odbył się w Auli Głównej Budynku A-0 w Rzeszowie, przy ul. Pigonia 1. Wzięli w niej udział z ramienia Uniwersytetu Rzeszowskiego: dr hab., prof. UR Wojciech Walat, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia UR, prof. dr hab. Zdzisław Budzyński, Dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR. Na otwarciu testu finałowego nie zabrakło radnych miasta Rzeszowa. Byli obecni m.in. Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec, Przewodnicząca Klubu Radnych PO Jolanta Kaźmierczak, radna Krystyna Wróblewska, dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli,  radni: Waldemar Wywrocki, Witold Walawender, Wiesław Buż, Mirosław Kwaśniak. Swoją obecnością zaszczycili uczestników i organizatorów Konkursu: Marek Plizga, dyrektor III LO w Rzeszowie, Kazimierz Rochecki, przewodniczący Rady Osiedla Śródmieście Północ, Henryk Nicpoń, kierownik Działu Marketingu i Reklamy TVP Rzeszów, red. Adam Głaczyński z Polskiego Radia Rzeszów, red. Ryszard Lechforowicz z „Echa Rzeszowa”, Marek Ciszkiewicz, współwłaściciel Centrum Usług Turystycznych w Rzeszowie, Łukasz Bełch z Podkarpackiego Banku Spółdzielczego – Oddział w Rzeszowie. Bardzo licznie wraz z uczniami na finał przybyli nauczyciele, którzy włożyli wszelkich starań, aby przygotować podopiecznych do Konkursu.  

– Test był bardzo trudny i wymagający. Te osoby, które uczestniczyły w organizowanej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa wycieczce po Rzeszowie dały sobie radę, choć z wielkim trudem. Była bardzo interesująca rywalizacja. Test Finałowy liczył 60 pytań opracowanych przez Kapitułę Konkursu, której przewodniczy prof. dr hab. Marian Malikowski, kierownik Zakładu Socjologii Miasta i Regionu UR, kierownik studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UR – informuje dr Adam Kulczycki, koordynator Konkursu Wiedzy o Rzeszowie.

W Kapitule zasiadają autorytety z różnych dyscyplin naukowych: socjologii, historii, architektury, regionalistyki, dziennikarstwa. Zaproszenie do Kapituły przyjęli m.in. książę Jan Lubomirski-Lanckoroński, prof. dr hab. Jan Malczewski – pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Socjologii UR, dr Mieczysław Janowski – pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Socjologii UR, wieloletni prezydent Rzeszowa, europoseł i senator, mgr Marek Darecki – prezes Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”, mgr Andrzej Czarnecki, dyrektor ds. komunikacji WSK „PZL – Rzeszów” S.A., mgr Jacek Szarek – dyrektor, redaktor naczelny Oddziału TVP w Rzeszowie, dr Henryk Pietrzak – prezes Polskiego Radia Rzeszów S.A.,  mgr Stanisław Sowa – red. naczelny GC „Nowiny”, mgr Zdzisław Daraż – redaktor naczelny „Echa Rzeszowa”, mgr Henryk Nicpoń – kierownik Działu Marketingu i Reklamy Oddziału TVP w Rzeszowie, dr Piotr Wisz – nauczyciel historii w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie, mgr Marek Plizga, dyrektor III LO w Rzeszowie, mgr Grażyna Szarama – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych nr 2 w Rzeszowie, mgr Ryszard Pizun – nauczyciel historii w II LO w Rzeszowie, mgr Lesław Malicki – nauczyciel historii w XII LO w Rzeszowie, mgr Jerzy Andres – nauczyciel historii i WOS w III LO w Rzeszowie, dr Beata Blahaczek – nauczyciel historii w VI Liceum Ogólnokształcącym (Zespół Szkół nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego), mgr Agata Ozga-Myc, nauczyciel historii  Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie, mgr Ustrzycka Mariola – nauczyciel historii w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie im. gen. Władysława Andersa, mgr Edyta Bąk – nauczyciel historii w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, mgr Mazurkow Bożena – nauczyciel historii w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusz Kwiatkowskiego w Rzeszowie, mgr Łukasz Bełch z Podkarpackiego Banku Spółdzielczego – Oddział w Rzeszowie, mgr Czesław Chlebek – wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa i przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki RM Rzeszowa, radni Rady Miasta Rzeszowa: dr hab. prof. PRz Grzegorz Budzik – przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Rzeszowa, mgr Mirosław Kwaśniak – przewodniczący Komisji Zdrowia RM Rzeszowa, mgr Jolanta Kaźmierczak – przewodnicząca Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych RM Rzeszowa, mgr Beata Ratajczak – przewodnicząca Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej RM Rzeszowa, mgr Stanisław Ząbek – przewodniczący Komisji Ekonomiczno – Budżetowej RM Rzeszowa, mgr Waldemar Wywrocki –  przewodniczący Komisji Promocji i Współpracy z Zagranicą RM Rzeszowa, mgr Witold Walawender – przewodniczący Komisji Regulaminowo – Statutowej RM Rzeszowa, mgr Jacek Kiczek – przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM Rzeszowa, radny mgr Wiesław Buż, mgr Klaudia Bajrasz z Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa (reprezentuje interesy Prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca), mgr Jerzy J. Fąfara – redaktor Polskiego Radia Rzeszów S.A., prezes Podkarpackiego Instytutu Książki i Marketingu, mgr Zygmunt Cebula – regionalista i historyk z pasją, mgr Janusz Dźwierzyński – kierownik Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie, red. mgr Ryszard Lechforowicz i red. mgr Roman Małek z „Echa Rzeszowa”, red. mgr Bogusław Kotula i inni.

Celem przygotowania młodzieży do Konkursu, w szkołach odbyły się spotkania promujące Rzeszów i jego bogatą historię. Wzięli w niej udział radni miasta Rzeszowa, m.in. mgr Witold Walawender – przewodniczący Komisji Regulaminowo – Statutowej RM Rzeszowa, oraz mgr Janusz Dźwierzyński – kierownik Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie i dziennikarze: red. mgr Ryszard Lechforowicz, red. mgr Roman Małek z „Echa Rzeszowa” oraz pracownicy dydaktyczno-naukowi Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego: dr Agata Nijander-Dudzińska, współkoordynator Konkursu Wiedzy o Rzeszowie, dr Karolina Cynk i dr Katarzyna Błaszczuk oraz mgr Zofia Węgrzyn. Nad sprawnym przebiegiem spotkań czuwał dr Adam Kulczycki, koordynator Konkursu Wiedzy o Rzeszowie. Wśród uczniów przeprowadzono quizy konkursowe. Nagrodzeni otrzymali kupony konkursowe Restauracji „Chilita”.

Celem konkursu jest odkrywanie bogactwa i dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie przeszłości miasta; uświadamianie europejskiego wymiaru tego dziedzictwa, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania młodzieży szkół średnich swoim miastem, jego przeszłością, środowiskiem geograficznym, kulturą oraz życiem gospodarczym i społecznym, popularyzacja wiedzy na temat ludzi wpisanych w historię miasta, wskazywanie wzorców osobowych, kształtowanie poczucia więzi regionalnej poprzez upowszechnianie wiedzy o małej ojczyźnie – informuje dr Adam Kulczycki, koordynator Konkursu Wiedzy o Rzeszowie.

Zwycięzca otrzyma także bardzo cenną nagrodę ufundowaną przez Prezesa Polskiego Radia Rzeszów S.A. Laureata upominkami nagrodzą także: WSK „PZL – Rzeszów” S.A. i Radio Taxi 19191 oraz GC „Nowiny” i Urząd Miasta Rzeszowa. Zdobywcy 2 i 3 miejsca otrzymają nagrody ufundowane przez Centrum Usług Turystycznych w Rzeszowie, WSK „PZL – Rzeszów” S.A., Radio Taxi 19191 i Urząd Miasta Rzeszowa. Przewidziano także nagrody rzeczowe za 4 i 5 miejsce  ufundowane przez Stowarzyszenie Grupa Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” i Urząd Miasta Rzeszowa oraz Podkarpacki Bank Spółdzielczy – Oddział w Rzeszowie. Organizatorzy przewidzieli także nagrody dla pozostałej piątki. Zadba o nie m.in. Restauracja „Chilita”, Urząd Miasta Rzeszowa i Stowarzyszenie Grupa Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”. Wszyscy laureaci otrzymają w prezencie wydaną w 2012 roku publikację „Rzeszowska Moc” – Światowy Producent Silników Lotniczych WSK Rzeszów, której fundatorem jest WSK „PZL – Rzeszów” S.A.

Natomiast wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali okolicznościowe upominki ufundowane przez Uniwersytet Rzeszowski i Radę Młodzieży Rzeszowa.

Konkurs organizują: Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Fundacja Książąt Lubomirskich, Urząd Miasta Rzeszowa, Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, Stowarzyszenie Grupa Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” i Rada Młodzieży Rzeszowa. Konkurs organizowany jest pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Aleksandra Bobko, Księcia Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca.

Konkurs medialnie wspierają: TVP Rzeszów – Oddział Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów S.A., GC „Nowiny”, „Echo Rzeszowa”.

W Konkurs zaangażowana jest dr Agata Nijander-Dudzińska, współkoordynatorka Konkursu Wiedzy o Rzeszowie. Nad sprawnym przebiegiem Konkursu czuwają doktoranci i studenci Instytutu Socjologii UR oraz młodzież z Rady Młodzieży Rzeszowa.

Natomiast uroczyste wręczenie nagród  dla 10 najlepszych uczestników przewidziano w dniu 28 kwietnia o godz. 13, w Rzeszowskim Ratuszu.

Więcej o nagrodzie głównej na stronie: http://fundacjaksiazatlubomirskich.pl/index.php/pl/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.