KATARZYNA BIENIASZ  – ARTYSTA – KONSERWATOR, ABSOLWENTKA WYDZIAŁU KONSERWACJI DZIEŁ SZTUKI AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WE LWOWIE.

 KATARZYNA BIENIASZ-IMG_6962

Rozmawiamy: Pochodzę z Rzeszowa, lata studiów spędziłam we Lwowie. Odbywałam praktyki z konserwacji malarstwa sztalugowego w pracowniach Lwowskiego Muzeum Historycznego i Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki. Doświadczenie z zakresu konserwacji malarstwa ściennego zdobyłam podczas prac w terenie ( cerkwie łemkowskie w Zdyni i Koniecznej, kościół jezuitów pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie).

 Brałam udział w kilku wystawach zbiorowych w galerii ,,Pory Roku” przy ul. Ormiańskiej 14 we Lwowie.

 W bieżącym roku akademickim podjęłam studia podyplomowe z zakresu Konserwacji, Kształtowania Architektury i Aranżacji wnętrz Sakralnych na Politechnice Krakowskiej.

 KATARZYNA BIENIASZ-IMG_6968

Katarzyna Bieniasz – obecnie zorganizowała wystawę malarską IKON  w Rzeszowskim Ratuszu, którą można zwiedzać – oglądać – podziać w dniach od 1 do 15 kwietnia 2014 roku. Otwarcie tej wystawy było wspaniałe, przybyło wiele osób zainteresowany z wykształceniem w malarstwie i rysunku. Życzymy dalszych sukcesów w pięknym malowaniu nie tylko Ikon ale innych obrazów z codziennego życia ludzi i kościoła.

 KATARZYNA BIENIASZ-IMG_6935

                            KATARZYNA BIENIASZ-IMG_6973

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.