Rozstrzygnięto II Konkursu Wiedzy o Rzeszowie „Rzeszów – to moje miasto, miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w poniedziałek, 28 kwietnia 2014 r., w Rzeszowskim Ratuszu. Nagrody laureatom wręczyli m.in.: Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński, JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Aleksander Bobko i Wiceprezydent Miasta Rzeszowa Stanisław Sienko, Karolina Bartkowska-Mazur, dyrektor Podkarpackiego Banku Spółdzielczego – Oddział w Rzeszowie oraz Marek Ciszkiewicz, współwłaściel Centrum Usług Turystycznych w Rzeszowie.

Na 3-dniową wycieczkę do Bratysławy i Wiednia pojedzie z opiekunem uczennica Sylwia Fuglewicz z VI LO im. A. Towarnickiego w Rzeszowie. Jej fundatorem jest Fundacja Książąt Lubomirskich. Voucher na wycieczkę w dniach 10-13 lipca 2014 r. wręczył laureatce Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński, prezes Fundacji Książąt Lubomirskich. Laureatka otrzymała także bardzo cenną nagrodę – voucher na zakupy na 750 zł – ufundowaną przez dr. Henryka Pietrzaka, prezesa Polskiego Radia Rzeszów S.A. Natomiast redaktor naczelny GC „Nowiny” Stanisław Sowa wręczył laureatce pamiątkowe pióro. Upominkami i nagrodami uhonorowali laureatkę także: WSK „PZL – Rzeszów” S.A., Radio Taxi 19191, Urząd Miasta Rzeszowa, Uniwersytet Rzeszowski, Polskie Radio Rzeszów S.A., GC „Nowiny”, „Echo Rzeszowa”, Stowarzyszenie Grupa Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”.

Drugie miejsce przypadło w udziale Markowi Opiole uczniowi z Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Warszawskiej. W nagrodę otrzymał upominki i prezenty ufundowane przez: WSK „PZL – Rzeszów” S.A., Radio Taxi 19191, Urząd Miasta Rzeszowa, Uniwersytet Rzeszowski, Polskie Radio Rzeszów S.A., GC „Nowiny”, „Echo Rzeszowa”, Stowarzyszenie Grupa Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”.  

  Natomiast laureatką trzeciego miejsca jest Beata Homa z III LO im. C. K. Norwida w Rzeszowie. Uhonorowano ją nagrodami ufundowanymi przez: WSK „PZL – Rzeszów” S.A., Radio Taxi 19191, Urząd Miasta Rzeszowa, Uniwersytet Rzeszowski, Polskie Radio Rzeszów S.A., GC „Nowiny”, „Echo Rzeszowa”, Stowarzyszenie Grupa Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”.  

Zdobywcy 4 i 5 miejsca: Weronika Tomaka z II LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie i Kamil Wyrzykowski z Zespół Szkół Samochodowych (ul. Warszawska) otrzymali także nagrody ufundowane przez: Urząd Miasta Rzeszowa, Uniwersytet Rzeszowski, Centrum Usług Turystycznych w Rzeszowie, Podkarpacki Bank Spółdzielczy – Oddział w Rzeszowie, Polskie Radio Rzeszów S.A., GC „Nowiny”, „Echo Rzeszowa”, Restaurację „Chilita”, Stowarzyszenie Grupa Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” i WSK „PZL – Rzeszów” S.A.  

Uhonorowano także pozostałych laureatów Konkursu Wiedzy o Rzeszowie: Bartosza Korczyńskiego z III LO im. C. K. Norwida w Rzeszowie, Pawła Iskrzyckiego z Zespołu Szkół Samochodowych (ul. Warszawska) w Rzeszowie, Urszulę Rumak z I LO im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie, Wiolettę Trzynę z II LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie, Katarzynę Biedę z Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen W. Andersa w Rzeszowie. Otrzymali od sponsorów nagrody i upominki. Ufundowali je: Urząd Miasta Rzeszowa, Uniwersytet Rzeszowski, Podkarpacki Bank Spółdzielczy – Oddział w Rzeszowie, Polskie Radio Rzeszów S.A., GC „Nowiny”, „Echo Rzeszowa”, Stowarzyszenie Grupa Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” i WSK „PZL – Rzeszów” S.A.   

Wszyscy laureaci otrzymali w prezencie wydaną w 2012 roku publikację „Rzeszowska Moc” – Światowy Producent Silników Lotniczych WSK Rzeszów, której fundatorem jest WSK „PZL – Rzeszów” S.A.

Specjalnymi dyplomami uhonorowano również dyrektorów i nauczycieli szkół średnich zaangażowanych w Konkursie Wiedzy o Rzeszowie, a także sponsorów i patronów medialnych. Nie zabrakło również dyplomów i podziękowań dla członków Kapituły Konkursowej i Radnych Miasta Rzeszowa. 

Aby wygrać Konkurs Wiedzy o Rzeszowie należało pokonać ponad 110 uczniów szkół średnich, którzy rywalizowali o nagrodę główną w II Konkursie Wiedzy o Rzeszowie „Rzeszów – to moje miasto, miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam”. Do finałowego testu z ponad 20 rzeszowskich szkół średnich przystąpiło się 112 uczestników. Test finałowy odbył się w Auli Głównej Budynku A-0 w Rzeszowie, przy ul. Pigonia 1.

– Test był bardzo trudny i wymagający. Te osoby, które uczestniczyły w organizowanej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa wycieczce po Rzeszowie dały sobie radę, choć z wielkim trudem. Była bardzo interesująca rywalizacja. Test Finałowy liczył 60 pytań opracowanych przez Kapitułę Konkursu, której przewodniczył prof. dr hab. Marian Malikowski, kierownik Zakładu Socjologii Miasta i Regionu UR, kierownik studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UR – informuje dr Adam Kulczycki, koordynator Konkursu Wiedzy o Rzeszowie.

KsieW Kapitule zasiadają autorytety z różnych dyscyplin naukowych: socjologii, historii, architektury, regionalistyki, dziennikarstwa. Zaproszenie do Kapituły przyjęli m.in. książę Jan Lubomirski-Lanckoroński, prof. dr hab. Jan Malczewski – pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Socjologii UR, dr Mieczysław Janowski – pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Socjologii UR, wieloletni prezydent Rzeszowa, senator i europoseł, mgr Andrzej Czarnecki, dyrektor ds. komunikacji WSK „PZL – Rzeszów” S.A., mgr Jacek Szarek – dyrektor, redaktor naczelny Oddziału TVP w Rzeszowie, dr Henryk Pietrzak – prezes Polskiego Radia Rzeszów S.A.,  mgr Stanisław Sowa – red. naczelny GC „Nowiny”, mgr Henryk Nicpoń – kierownik Działu Marketingu i Reklamy Oddziału TVP w Rzeszowie, dr Piotr Wisz – nauczyciel historii w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie, mgr Marek Plizga, dyrektor III LO w Rzeszowie, mgr Grażyna Szarama – dyrektor Zespołu Szkół Społecznych nr 2 w Rzeszowie, mgr Ryszard Pizun – nauczyciel historii w II LO w Rzeszowie, mgr Lesław Malicki – nauczyciel historii w XII LO w Rzeszowie, mgr Jerzy Andres – nauczyciel historii i WOS w III LO w Rzeszowie, dr Beata Blahaczek – nauczyciel historii w VI Liceum Ogólnokształcącym (Zespół Szkół nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego), mgr Agata Ozga-Myc, nauczyciel historii  Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie, mgr Ustrzycka Mariola – nauczyciel historii w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie im. gen. Władysława Andersa, mgr Mazurkow Bożena – nauczyciel historii w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusz Kwiatkowskiego w Rzeszowie, mgr Łukasz Bełch z Podkarpackiego Banku Spółdzielczego – Oddział w Rzeszowie, mgr inż. Mirosław Kwaśniak – przewodniczący Komisji Zdrowia RM Rzeszowa, mgr Jolanta Kaźmierczak – szefowa Klubu Radnych PO, przewodnicząca Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych RM Rzeszowa, mgr Waldemar Wywrocki –  przewodniczący Komisji Promocji i Współpracy z Zagranicą RM Rzeszowa, mgr Witold Walawender – przewodniczący Komisji Regulaminowo – Statutowej RM Rzeszowa, mgr Jacek Kiczek – przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM Rzeszowa, radny mgr Wiesław Buż, mgr Klaudia Bajrasz z Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa (reprezentuje interesy Prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca), mgr Jerzy J. Fąfara – redaktor Polskiego Radia Rzeszów S.A., prezes Podkarpackiego Instytutu Książki i Marketingu, mgr Zygmunt Cebula – regionalista i historyk z pasją, mgr Janusz Dźwierzyński – kierownik Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie, red. mgr Ryszard Lechforowicz z „Echa Rzeszowa”, red. mgr Bogusław Kotula i inni.

Celem przygotowania młodzieży do Konkursu, w szkołach odbyły się spotkania promujące Rzeszów i jego bogatą historię. Wzięli w niej udział radni miasta Rzeszowa, m.in. mgr Witold Walawender – przewodniczący Komisji Regulaminowo – Statutowej RM Rzeszowa, oraz mgr Janusz Dźwierzyński – kierownik Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie i dziennikarze: red. mgr Ryszard Lechforowicz, red. mgr Roman Małek z „Echa Rzeszowa” oraz pracownicy dydaktyczno-naukowi Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego: dr Agata Nijander-Dudzińska, współkoordynator Konkursu Wiedzy o Rzeszowie, dr Karolina Cynk i dr Katarzyna Błaszczuk oraz mgr Zofia Węgrzyn. Nad sprawnym przebiegiem spotkań czuwał dr Adam Kulczycki, koordynator Konkursu Wiedzy o Rzeszowie. Wśród uczniów przeprowadzono quizy konkursowe. Nagrodzeni otrzymali kupony konkursowe Restauracji „Chilita”.

Lepszemu poznaniu przez uczestników Konkursu Wiedzy o Rzeszowie dziejów Rzeszowa i współczesnych jego walorów służyła wycieczka po Rzeszowie zorganizowana przez Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa. Oprowadzeni po mieście przez przewodników PTTK Oddział w Rzeszowie uczestnicy wytrwale poznawali historię Rzeszowa. Uwieńczeniem wycieczki było zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie.  

Celem konkursu jest odkrywanie bogactwa i dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie przeszłości miasta; uświadamianie europejskiego wymiaru tego dziedzictwa, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania młodzieży szkół średnich swoim miastem, jego przeszłością, środowiskiem geograficznym, kulturą oraz życiem gospodarczym i społecznym, popularyzacja wiedzy na temat ludzi wpisanych w historię miasta, wskazywanie wzorców osobowych, kształtowanie poczucia więzi regionalnej poprzez upowszechnianie wiedzy o małej ojczyźnie – informuje dr Adam Kulczycki, koordynator Konkursu Wiedzy o Rzeszowie.

Natomiast wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali okolicznościowe upominki ufundowane przez Uniwersytet Rzeszowski i Radę Młodzieży Rzeszowa.

Konkurs zorganizował: Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Fundacja Książąt Lubomirskich, Urząd Miasta Rzeszowa, Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, Stowarzyszenie Grupa Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” i Rada Młodzieży Rzeszowa.

Konkurs odbył się pod Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Aleksandra Bobko, Księcia Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca.

Konkurs medialnie wspierali: TVP Rzeszów – Oddział Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów S.A., GC „Nowiny”, „Echo Rzeszowa”.

Nad sprawnym przebiegiem Konkursu czuwali doktoranci i studenci Instytutu Socjologii UR oraz młodzież z Rady Młodzieży Rzeszowa. Są wśród nich: mgr Gabriela Brzozowska, mgr Urszula Kostoń – Fusiarz,  mgr Malwina Misiąg, mgr Marek Motyka, mgr Małgorzata Zatorska-Zoła, mgr Adrianna Gałuszka, mgr Piotr Kurkowski, mgr Andrzej Bryk, mgr Wioleta Madej i mgr Magdalena Furmańska. W gronie studentów w Konkurs zaangażowali się adepci pracy socjalnej: Dorota Petraszko, Iwona Mycek, Maria Siłka, Sylwia Piejko, Klaudia Machalska, Katarzyna Marczak, Ola Guzik, Klaudia Pernal, Justyna Siupik. Do pomocy licznie przybyła młodzież Rady Młodzieży Rzeszowa. Na obsługą medialną Konkursu czuwali: mgr Jarosław Kinal – pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Socjologii UR,  i mgr Grzegorz Droba – doktorant w Instytucie Socjologii UR.

Podczas Finału Konkursu Wiedzy o Rzeszowie zaprezentowano uczestnikom i nauczycielom prezentacje o projektach unijnych i kierunkach nauczania w Instytucie Socjologii UR. Uczynili to: dr Magdalena Pokrzywa, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Socjologii UR, mgr Zofia Węgrzyn, doktorantka w Instytucie Socjologii UR, mgr Janusz Halik, doktorant w Instytucie Socjologii UR.

Więcej o nagrodzie głównej na stronie: http://fundacjaksiazatlubomirskich.pl/index.php/pl/

Opracowali: dr Agata Nijander-Dudzińska i dr Adam Kulczycki

Koordynatorzy Konkursu Wiedzy o Rzeszowie

Fot.  Elżbieta Wójcikiewicz

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.