Mszą świętą w kościele farnym w Rzeszowie o godzinie 9.30 rozpoczęła wojewódzkie obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Potem uroczyście przemaszerowano w kompanii honorowej spod kościoła Farnego na Rynek. 21. BSP, poczty sztandarowe, Policja, Służba Więzienna, Straż Pożarna i Straż Graniczna, Związek Strzelecki „Strzelec”, ZHP i ZHR przemaszerowały na rzeszowski Rynek i rozpoczęły się miejskie uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego flaga biało-czerwona znów wzniosła się na maszt przy ratuszu. Prowadzący miejskie uroczystości przypomniał, że 2 maja obchodziliśmy święto naszych barw narodowych, a 3 maja obchodzimy już 223. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

W uroczystościach wzięli udział lokalni politycy, samorządowcy, służby mundurowe, przedstawiciele Kościoła, na czele z biskupem Janem Wątrobą oraz prezydentem Rzeszowa Tadeuszem Ferencem.

W trakcie można było usłyszeć przemówienia Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej, wojewody podkarpackiego, oraz Władysława Ortyla, marszałka podkarpackiego.

– Spotkaliśmy się tu dzisiaj na rzeszowskim Rynku dla uczczenia ważnego dla Polski dokumentu – konstytucji, która została opracowana przez najświatlejsze umysły doby Oświecenia. Konstytucja uchwalona w 1791 roku przetrwała zaledwie rok. Ale 223 lata temu nasi przodkowie uczynili krok do przodu. Nasza konstytucja była druga na świecie, a pierwsza na kontynencie europejskim. Wartości w niej zawarte, takie jak równość wobec prawa, podział płacy, rządy oparte na woli narodu, stały się fundamentem społeczeństwa obywatelskiego w Polsce – mówiła Chomycz-Śmigielska. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja wojewoda potraktowała także jako pretekst do zachęcenia zebranych na rynku mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w zbliżających się wyborach do europarlamentu oraz samorządowych. – Wybierając wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, przedstawicieli rad miejskich oraz sejmiku wojewódzkiego, decydujemy o kształcie lokalnej władzy. Za kilkanaście dni z kolei wybierzemy naszych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Wykorzystajmy te możliwości, jakie stworzyła nam Konstytucja 3 maja, otwierając drogi aktywności wolnych obywateli i tworząc grunt zaangażowania się w życie publiczne w województwie podkarpackim, w kraju, ale także na płaszczyźnie europejskiej – zachęcała wojewoda.

Marszałek podkarpacki z kolei zwrócił uwagę, by sobotnie święto potraktować jako pretekst do zastanowienia się nad przyszłością narodu. – Jan Paweł II, jego nauka i myśli, skierowane do obywateli, polityków i działaczy samorządowych, pozwolą nam myśleć o przyszłości narodu, dlatego życzę radosnego świętowania z refleksją – mówił.

Na zwieńczenie uroczystości wystrzelono salwy honorowe oraz złożono kwiaty i wieńce pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki na rzeszowskim Rynku.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.