Poseł Mieczysław Golba z Solidarnej Polski wnioskuje do Radnych Rady Miejskiej Przemyśla o odwołanie radnego Jana Bartmińskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej.  

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Solidarnej Polski, która odbyła się w Rzeszowie poseł Mieczysław Golba zaapelował do Jana Bartmińskiego  -Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu o rezygnację z pełnionej funkcji.

Nie godzi się bowiem, aby osoba pełniąca tak ważne stanowisko zachowała się podczas ważnej państwowej uroczystości 
w sposób skandaliczny.
Dlatego Przewodniczący Jan Bartmiński powinien podać się do dymisji za takie niegodne zachowanie. Tym sposobem nie tylko skompromitował siebie, ale również urząd, który przyszło mu reprezentować. Tego rodzaju reakcja ma również znaczenie polityczne. Można ją bowiem rozumieć jako wyraz akceptacji tolerancji dla zbrodniczej ideologii banderyzmu, a takiej postawy nie można już tolerować na ziemi przemyskiej, która tyle wycierpiała od bestialstwa ukraińskich nacjonalistów. Mam nadzieję, że Przewodniczący Jan Bartmiński zachowa się godnie i zrezygnuje z pełnionego urzędu – powiedział poseł Mieczysław Golba.

Relacja na: https://www.youtube.com/watch?v=E2T2vYOdOco

Prezydent

RM

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.