W dniu 7 maja 2014 r. z inicjatywy prof. nadzw. dr hab. Krystyny Barłóg i  funkcjonującego w ramach Instytutu Humanistycznego PWSTE w Jarosławiu Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów i Terapeutów oraz Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu zorganizowano Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością.

Celem Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ustanowionego w 1999 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności. Jak również zwrócenie uwagi na bariery, które utrudniają im wykonywanie codziennych czynności życiowych. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przypada oficjalnie na 5 maja. Wtedy w całej Europie obchodzony jest także Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Celem obchodów było zwrócenie uwagi na bariery, które uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym intelektualnie prowadzenie normalnego życia.
Uroczystość zaszczycił JM Rektor PWSTE w Jarosławiu, prof. nadzw. dr hab. dr h.c. Wacław Wierzbieniec oraz Prorektorzy ds. Dydaktycznych, prof. nadzw. dr hab. Czesław Lewicki i ds. Studenckich, doc. dr Krzysztof Rejman.
W Hali Sportowej naszej Uczelni wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu oraz specjalni goście ze Słowacji, młodzież z Ośrodka Specjalnego ZPMP Krtkovčatá z Humennem z Panią Dyrektor, opiekunami oraz Prezesami Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym.
Wykonawców, wśród których znaleźli się także studenci pedagogiki – oklaskiwały również Dyrektor Instytutu Humanistycznego, dr Maria Żak i Anna Korczewska, Dyrektor SP nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu oraz Magdalena Makowska, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Edukacji „Razem Łatwiej”.
Przedstawienie jarosławskich dzieci przygotowane zostało pod nadzorem merytorycznym Małgorzaty Piróg i Agnieszki Hołysz.

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną obchodzony jest corocznie 5 maja. Święto stanowi doskonały sposób na pokazanie, że osoby z upośledzeniem są uprawnione do korzystania ze wszystkich wolności i praw bez jakiejkolwiek różnicy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.