Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie nieustannie współpracuje z licznymi podkarpackimi placówkami kultury m.in. w zakresie upowszechniania różnych dziedzin sztuki. Jedną z nich jest fotografia, która ciągle rozwija się dzięki zaangażowaniu oraz wytrwałej pracy instruktorów oraz pasjonatów zajmujących się prowadzeniem kół, klubów i stowarzyszeń fotograficznych. To właśnie dla członków tych grup WDK w Rzeszowie rokrocznie organizuje Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne, które mają na celu zaprezentowanie osiągnięć artystów fotografii oraz miłośników tej dyscypliny sztuki stawiających niejednokrotnie w tej dziedzinie swoje pierwsze kroki.

Konfrontacje organizowane są pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego i Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. W tegorocznej XII edycji uczestniczy 129 fotografików z 16 podkarpackich grup.

Jury pod przewodnictwem artysty fotografika Janusza Wojewody przyznało trzy równorzędne
nagrody oraz cztery wyróżnienia pieniężne, które otrzymali:

NAGRODY:
– Jarosławskie Towarzystwo Fotograficzne „ATEST 2000”,

– Podkarpacka Grupa Fotograficzna „PGF”,

– Pracownia fotograficzna Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury

  i Bibliotekarzy w Krośnie.

 

WYRÓŻNIENIA:

– Foto Klub z Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie,

– Krośnieńskie Kółko Fotograficzne „KUŹNIA ŚWIATŁA”,

– Pracownia Fotograficzna Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie,

– Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne.

Informujemy, że dyplomy za udział w wystawie otrzymały pozostałe grupy i kluby fotograficzne

uczestniczące w wystawie:
Fotoklub Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie,

Grupa fotograficzna „VIDI” z Osiedlowego Klubu Kultury „Gwarek” w Rzeszowie,

– Klub Fotograficzny „ATEST 70” w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu,

– Klub Fotograficzny „ZOOM” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku

Mielecka Grupa Fotograficzna „MGF”,

Rzeszowski Klub Fotografii,

Stalowowolskie Stowarzyszenie Fotograficzne „ANIMUS”,
– Sekcja Fotograficzna przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Rzeszowie,

Sekcja Fotografii Krajoznawczej PTTK w Rzeszowie.

IMG 8125

Wyjątkowo bogata ekspozycja liczy 326 zdjęć a obok klasycznych pejzaży, portretów i fotografii reportażowych można zobaczyć collage, eksperymenty i przetworzenia komputerowe.

Zapraszamy do zwiedzenia wystawy, która będzie czynna w Galerii WDK w Rzeszowie (ul. Okrzei 7)

do 31 maja 2014 r. Wstęp wolny.

IMG 8153

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.