W dniu 2 czerwca 2014 r. rozpoczęła się rekrutacja na studia stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w  Jarosławiu na rok akademicki 2014/2015.

W pięciu Instytutach PWSTE w Jarosławiu: Ekonomii i Zarządzania, Humanistycznym, Ochrony Zdrowia, Stosunków Międzynarodowych i Inżynierii Technicznej proponuje się studentom kształcenie na 29 specjalnościach w ramach 16 kierunków studiów: administracja – nowość, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, zarządzanie, europeistyka, turystyka i rekreacja, filologia angielska, pedagogika, kosmetologia, pielęgniarstwo, praca socjalna (3-letnie studia licencjackie stacjonarne – bezpłatne i niestacjonarne) oraz budownictwo, elektronika i telekomunikacja, geodezja i kartografia, informatyka, gospodarka przestrzenna (3,5-letnie studia inżynierskie stacjonarne – bezpłatne i niestacjonarne).

Do dotychczasowej oferty wprowadziliśmy dwuletnie uzupełniające studia magisterskie na kierunku zarządzanie w systemie stacjonarnym (bezpłatne) i niestacjonarnym. Tworzymy zaplecze znakomitych specjalistów, którzy, dzięki uzyskaniu fachowej wiedzy i konkretnych umiejętności zawodowych, zadbają o rozwój regionu i kraju. Ofertę wciąż rozwijamy i dostosowujemy do potrzeb rynku i zainteresowań naszych studentów, których mamy ponad 3600. Tegoroczną nowością jest administracja, którą uruchomiono w Instytucie Stosunków Międzynarodowych PWSTE w Jarosławiu. Kształcenie na kierunku „administracja” jest skoncentrowane na przygotowaniu absolwenta do pracy w szeroko rozumianej administracji. W odpowiedzi na stale rosnące wymagania rynku pracy i oczekiwania wobec potencjalnych pracowników administracji publicznej PWSTE w Jarosławiu stworzyła program studiów pozwalający słuchaczom na przyswojenie szerokiej wiedzy m.in. z zakresu uregulowań prawnych dotyczących działalności w obszarze polskiej administracji publicznej, zagadnień systemu prawnego Unii Europejskiej, organizacji i zasad funkcjonowania instytucji finansowych, sądownictwa, prawa gospodarczego, prawa pracy z uwzględnieniem statusu pracowników administracji samorządowej, rządowej i służby cywilnej. W programie studiów położono również duży nacisk na zagadnienia dotyczące gospodarowania podmiotami publicznymi, zarządzania kadrami i polityki rozwoju regionalnego. Treści kształcenia obejmują ponadto kwestie finansów publicznych i samorządu terytorialnego, a także problematykę dotyczącą polityki strukturalnej i sposobów jej finansowania w Unii Europejskiej.

Zdobywanie kwalifikacji to jednak nie tylko nauka, ale także aktywność na płaszczyźnie rozwijania swoich zainteresowań w prężnie działających organizacjach studenckich i kołach naukowych. Przygotowaliśmy dla Was bogaty pakiet stypendiów w formie pomocy socjalnej dla studentów w trudnej sytuacji materialnej, ale też za dobre wyniki w nauce. Chcemy Wam częściowo pomóc w pokrywaniu wydatków związanych ze studiami w naszej Uczelni. Możecie liczyć na różnorodne metody wsparcia, do których należą: stypendium socjalne oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów, ale też stypendium specjalne dla niepełnosprawnych oraz jednorazowa zapomoga. Ponadto współpracujemy z wieloma uczelniami zagranicznymi. W ramach programu Erasmus+ nasi studenci i pracownicy wyjeżdżają na studia za granicę, do wszystkich krajów Unii Europejskiej. PWSTE w Jarosławiu dysponuje komfortowymi akademikami oraz bogatą infrastrukturą sportową. Posiadamy nowoczesny i najbardziej malowniczy Kampus na Podkarpaciu, a na jego terenie multimedialną bibliotekę, halę sportową, siłownię i salę fitness oraz korty tenisowe i uczelniane boisko sportowe do piłki nożnej, koszykówki, a także siatkówki czy studio ćwiczeń rehabilitacyjno-rekreacyjnych.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.