W dniach 04-09.06.2014 r. Uniwersytet Rzeszowski obchodził kolejną rocznicę powstania. Uroczystości Święta Uniwersytetu połączone były ze Świętem Wolności upamiętniającym 25-tą rocznicę przemian demokratycznych w Polsce. Mogliśmy wziąć udział m. in w:

  • Jeździeckim Święcie Wolności
  • II otwartym turniejem par w brydżu sportowym o puchar JM Rektora UR, Symultana Szachowa
  • Konferencji naukowej „Rok 1989 z perspektywy ćwierćwiecza”
  • Uroczystościach Święta Uniwersytetu Rzeszowskiego – promocjach doktorskich i habilitacyjnych, nadaniu Medalu Wielkiego UR
  • Promocji książki Jakuba Czopka i Jarosława Kinala „Alfabet nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego”

DSC 0304

9 czerwca 2014 r. w sali koncertowej Wydziału Muzyki odbyły się główne uroczystości uczelniane. W ramach Święta Uniwersytetu zgodnie z tradycją akademicką potwierdzono uroczystym aktem promocji  nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego. Od ostatniej promocji doktorskiej upłynęło pół roku. W tym okresie 15 adeptów nauk humanistycznych i przyrodniczych na mocy uchwał odpowiednich rad wydziałów naszego Uniwersytetu, uzyskało stopnie doktora, 2 osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego.

Uroczyste ślubowanie w ramach promocji doktorskich i habilitacyjnych – w języku łacińskim – przeprowadził prof. dr hab. Sylwester Czopek, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Podczas święta UR wręczono nagrody Rektora i wyróżnienia Lider UR za rok 2013.

Rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko, który przewodniczył całemu wydarzeniu wręczył również szczególne odznaczenie, Medal Wielki Uniwersytetu Rzeszowskiego dwóm osobom.  Ks. Inf. Józefowi Sondejowi za niezłomną postawę, poświęcenie oraz zaangażowanie w sprawy publiczne, którym jest oddany w trakcie blisko osiemdziesięciu lat pełnienia posługi kapłańskiej oraz w uznaniu zasług dla tworzenia i rozwoju duszpasterstwa akademickiego w Rzeszowie, a także panu Antoniemu Kopaczewskiemu pierwszemu przewodniczącemu Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”, współtwórcy porozumień rzeszowsko –  ustrzyckich i radnemu miasta Rzeszowa w latach 1994 – 2014 za bezinteresowne zaangażowanie w działania na rzecz wolności i tworzenia struktur demokratycznego państwa.

DSC 0109

W latach 2002 -2013 na UR obroniono 279 doktoratów (111 – pracownicy UR, 168 – osoby z zewnątrz), habilitacje 13 (10 pracownicy UR, 3 – osoby z zewnątrz). W pierwszym kwartale 2014 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim 36 adeptów nauk humanistycznych i przyrodniczych na mocy uchwał odpowiednich rad wydziałów Uniwersytetu, uzyskało stopnie doktora, 3 osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego. Uczelnia została powołana do życia 1 IX 2001 r. Uniwersytet to 11 wydziałów, kształcących studentów na 45 kierunkach.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.