Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jasienicy Rosielnej wytwarza produkty ekologiczne. Produkowane są one z mleka pochodzącego z gospodarstw rolnych, ekologicznych posiadających certyfikaty zgodności z zasadami rolnictwa ekologicznego. Wyróżniają się dużą zawartością białka, soli mineralnych i witamin A, D, E, B i C. Zawierają bakterie kwasu mlekowego. Są produktem naturalnym. Charakteryzują się przyjemnym lekko kwaśnym smakiem. Niezbędne w codziennym odżywianiu organizmu człowieka: od dziecka po późną starość, zapewniając prawidłową budowę tkanek kostnych, mięśni i układu nerwowego.

 

Spółdzielnia w Jasienicy Rosielnej, oprócz przetwórstwa prowadzi działalność handlową we własnej sieci sprzedaży hurtowej 10 hurtowni stałych i 4-ry obwoźne oraz 14-cie placówek sprzedaży detalicznej, w których to prowadzi sprzedaż wszystkich artykułów spożywczych współpracując z wieloma Spółdzielniami Mleczarskimi i producentami artykułów spożywczych w całej Polsce.

 

 Całość zadań w skupie produkcji i handlu obsługuje własnym transportem w ilości 40 jedn. Spółdzielnia w swojej działalności w pełni przestrzega zasad terminowego regulowania należności wobec rolników, pracowników, Skarbu Państwa i kontrahentów, przestrzega norm działalność charytatywną udzielając wielu darowizn na rzecz Domów Dziecka i Fundacjom na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

 

Spółdzielnia w latach 1999 – 2008 uczestniczyła w ogólnopolskim konkursie „Przedsiębiorstwo Fair Play” gdzie co roku otrzymywała certyfikaty „ Przedsiębiorstwa Fair – Play” a w roku 2001 – zloty certyfikat, złotą statuetkę, a w latach następnych brązowy, srebrny, złoty i platynowy laur, platynowa statuetka – „ Przedsiębiorstwa Fair – Play.

2011 – Ambasador Fair – Play 2011 r. 2013 r. Diamentowa Statuetka Przedsiębiorstwo Fair – Play 2013. Aktualnie Firma spełnia wymogi Unii Europejskiej i produkcja wyrobów odbywa się w oparciu o system jakości HACCP.

 IMG 8768

Jasienica Rosielna produkuje naturalne przetwory mleczne, które cieszą dużym powodzeniem, wśród konsumentów w mieście Rzeszowie i na Podkarpaciu. Gospodynie, które oddają mleko dla Spółdzielni Jasienica Rosielna, są szczęśliwe i dobrze karmią – hodują krowy mleczne, uzyskując jakieś pieniądze na potrzeby domowe rodziny, ich łąki są koszone na siano dla bydła a niewypalane ogniem na wiosnę, stwarzając zagrożenie pożarowe. Trzeba wspomnieć z żalem, że Zakład Mleczarski w Trzebownisku koło Rzeszowa został sprzedany w obce ręce, a przez to zostały zlikwidowane zlewnie mleka w woj. Podkarpackim. Zlewnia mleka została zlikwidowana w Wojaszówce i innych wioskach pow. krośnieńskiego, przez Zakład Mleczarski w Krośnie, jest to nieudolność władz gminnych i powiatowych – przez to padła hodowla bydła mlecznego- krów również w Bieszczadach, gdzie kiedyś pasły się stada owiec, krów mlecznych i mięsnych, dziś pastwiska świecą pustkami i pola uprawne są odłogowane i zarastają chwastami. To jest XXI wiek, gdzie tak jest kształtowane życie w mieście i na wsi. W Bieszczadach pasie się jedna krowa. Chciałem zapytać, co robią radni w gminach z każdej wsi – jeden, opłacani kosztem rolnika?!

 

                            

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.