W dniu 18 czerwca 2014 r. odbyły się obrony prac dyplomowych na kierunku europeistyka, specjalności obsługa ruchu granicznego, prowadzonym przez Instytut Stosunków Międzynarodowych. Do egzaminu dyplomowego przystąpiło 15 seminarzystów JM Rektora, prof. nadzw. dra hab. Wacława Wierzbieńca. Prace zrecenzował Prorektor ds. Studenckich, doc. dr Krzysztof Rejman. Komisji egzaminacyjnej przewodniczyła dr Beata Petrecka, Dyrektor ISM.

– Specjalność obsługa ruchu granicznego gwarantuje zatrudnienie nie tylko na rynku polskim, ale również w innych krajach Unii Europejskiej i na świecie – informuje Magdalena Bojarska, rzecznik prasowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. – Absolwent europeistyki będzie przygotowany do pracy: w izbie celnej, straży granicznej, w instytucjach Unii Europejskiej, ale także w krajowej administracji rządowej i samorządowej oraz w organizacjach pozarządowych i firmach konsultingowych, a także w przedsiębiorstwach międzynarodowych i biurach projektowych. Ukończenie jej w jarosławskiej Uczelni, gdzie realizowana jest w ramach studiów licencjackich I-go stopnia, uprawnia do podjęcia studiów magisterskich II stopnia.

Absolwenci europeistyki_PWSTE_w_Jarosawiu_2

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.