Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę laureatów trzeciej edycji programu Diamentowy Grant. W tym roku finansowanie otrzymało 86 projektów naukowych realizowanych przez wybitnych studentów w polskich uczelniach i instytutach. Wyróżnieni młodzi badacze reprezentują trzy obszary nauk: humanistyczne i społeczne, przyrodnicze i medyczne oraz ścisłe i techniczne.

 Diamentowy grant

Wśród laureatów tegorocznej edycji znalazła się Jennifer Mytych – studentka I roku studiów magisterskich  kształcąca się w Pozawydziałowym Zamiejscowym Instytucie Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych UR na kierunku Biotechnologia  molekularna. Jennifer będzie realizować projekt pod opieką naukową wybitnego immunologa profesor Anny Blom (Lund University) zatytułowany ” Poszukiwanie nowych właściwości białka klotho w zwalczaniu zakażeń bakteryjnych”. Wartość projektu to ok. 200 000 PLN.

Jennifer Mytych od początku swojej działalności naukowej jest związana z Instytutem Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych, jest też tegoroczną abiturientką studiów I stopnia kierunku Biotechnologia. Osoba ta zaangażowana jest aktywnie w działalność studencką oraz organizacyjną na rzecz Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych; jest m.in. prezesem prężnie działającego  Koła Naukowego BIOTECH. Ponadto Mytych może pochwalić się także m.in. współautorstwem oryginalnej obszernej pracy naukowej dotyczącej badania właściwości biologicznych nanodiamentów, która została opublikowana w czasopiśmie z listy JCR Chem Biol Interact IF= 2.9 (Nanodiamond-mediated impairment of nucleolar activity is accompanied by oxidative stress and DNMT2 upregulation in human cervical carcinoma cells. Mytych J, Lewinska A, Bielak-Zmijewska A, Grabowska W, Zebrowski J, Wnuk M. Chem Biol Interact. 2014 Jun 11. pii: S0009-2797(14)00183-5. doi: 10.1016/j.cbi.2014.06.004.)

Jako studentka III roku studiów inżynierskich została także laureatką programu MNISW Generacja Przyszłości. Podczas studiów I stopnia została również stypendystką Lund University, dzięki czemu mogła kształcić się oraz prowadzić badania w renomowanym zespole naukowym kierowanym przez profesor Annę Blom.

Jennifer Mytych to także tegoroczna stypendystka MNISW oraz wielokrotna stypendysta Rektora UR.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.