Zdzisław Postępski (1916- 1991) zaliczany był do klasyków fotografii w naszym regionie. Jako trzeci fotografik z Podkarpacia legitymował się członkostwem w elitarnym wówczas Związku Polskich Artystów Fotografików. Był też inicjatorem, współzałożycielem i przez kilka kadencji prezesem Rzeszowskiego Towarzystwa Fotograficznego, które w latach 70 i 80 ubiegłego wieku miało ogromny wpływ na rozwój fotografii w naszym regionie.

 IMG 9890

Zdzisław Postępski aktywnie działał w PTTK i właśnie turystyczna pasja sprawiła, że wrócił do fotografii. Nie zmarnował za to innych okazji do fotografowania. Stąd niezliczona liczba wystaw i konkursów fotograficznych w których brał udział. Stąd kilkadziesiąt nagród i wyróżnień, kilkanaście wystaw indywidualnych. Stąd  nareszcie kilka albumów fotograficznych w 1965 r., a także Medal im. Jana Bułhaka. Otrzymał go w 1975 r.

 IMG 9906

Obok fotografii turystycznej uprawiał fotografię portretową, teatralną, dokumentacyjną (zabytki architektury), reportażową i folklor (obrazki z życia wsi). Jego artystyczny dorobek życia nie przepadnie, gdyż dysponuje nim Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, która potrafi  go mądrze wykorzystać w organizowanych wystawach.

 IMG 9826

Fotografował okolice, krajobrazy, z życia Łemków, ich chaty, ludzi i obyczaje łemkowskie na wsi, życie w zagrodach, w polu i w lesie na terenie pięknych gór i lasów bieszczadzkich pełnych zwierza. Dorobek Zdzisława Postępskiego w fotografice jest ogromny i stanowi dzisiaj niezwykle cenne źródło informacji na temat przemian zachodzących w naszym regionie woj. podkarpackiego. Obecna wystawa „Łemkowie” w Galerii Fotograficznej w Rzeszowie, jest niezwykle ciekawa, była otwarta z udziałem kapeli z Mokrego (gmina Zagórz) i zebranej publiczności z miasta ukwieconego Rzeszowa i terenu.  Kapeli i solistom za to dobre granie i śpiewanie, życzymy dalszych sukcesów muzycznych i artystycznych!

 

                            

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.