W Galerii Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie trwa wystawa praca Edwarda Rząsy z Żołyni. Artysta urodził się w 1943 r. w Leżajsku. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Leżajsku. Maturę zdał w 1961 r. Ukończył AWF w Krakowie. Jest nauczycielem z II stopniem specjalności. Pracował w szkolnictwie. Maluje od 50 lat, jego dorobek to ponad 350 prac o różnej tematyce. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Część jego prac znajduje się w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą. Obecnie na emeryturze, mieszka i tworzy w Żołyni.

 IMG 0011

Duży fragment mojego życia to swobodne tworzenie pędzlem własnej opowieści na temat kwiatów, drzew, architektury, portretu – mówi o swoich pracach Edward Rząsa. – Wykonane w technikach malarskich: olej, akwarela, akryl, pastel suchy. Kolor i forma, rytmika kształtu, łączenie i mieszanie światła i cienia. Zatrzymanie ulotnych wrażeń, by ktoś inny mógł je swobodnie odczytać, własnym abecadłem swojej duszy. Myśl przewodnia mojego malarstwa, opowiadająca o przemijającym czasie, obudziła w moim umyśle wspomnienia, które starałem się bez upiększenia przekazać na płótno i papier. Wiele ulotnych doznań towarzyszących mi w tworzeniu próbowałem zatrzymać i zamknąć w ramach swoich obrazów. Najczęściej są to fragmenty przyrody: krajobrazy, wiejska architektura i zabytki. Bywają to ludzkie budowle, budynki mieszkalne i gospodarcze, które przez lata służyły ludziom do rozwoju życia latem i zimą, wielu pokoleniom w takich warunkach się urodziło i wychowało. Była to typowa wiejska architektura w wielu przypadkach już nieistniejąca, (przykład wieś Rzepnik i Pietrusza Wola w gminie Wojaszówka pow. Krosno n/ Wisłokiem, kiedyś było 150 gospodarstw w Rzepniku, a dziś jest 28 gospodarstw upadających, należałoby się tą sprawą zająć). Są też urokliwe krajobrazy, one też w większości przypadków nie istnieją w naturze, gdyż uległy dewastacji albo mniej lub bardziej udanej modernizacji. Starsi wiekiem rolnicy oglądając obrazy, kojarzą miejsca, które znaleźli, potrafią odnaleźć, wspomnieć w swojej młodości, kiedy to słońce jaśniej świeciło. To, co staram się przekazać w tych zapiskach należy traktować, jako splot historii zasłyszanych od tych, których już niema wśród nas.

IMG 0034

Z wyrazami szacunku i uznania, życzymy artyście Edwardowi Rząsie dalszych sukcesów w działalności tworzenia coraz piękniejszą sztukę w malowaniu dzisiejszego życia na ziemi.

                     IMG 0013

IMG 0023

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Ze względu na brak płatności przez zlecającego za wykonanie witryny internetowej, publikacja treści przez autorów została zablokowana.